Érdemérem-átadás a nagyváradi székesegyházban

0
1400

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 109. évfordulóján, 2020. február 21-én, pénteken 17 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet végeztek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérték, és együtt imádkoztak szentté avatásáért. Az esti dicséret keretében Kosztandi Mihály micskei hívő az egyházmegye főpásztorától vette át A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet.

A prédikációban Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató kihangsúlyozta, hogy akkor hiteles valaki, ha szavait tettei is alátámasztják. Jézus így tett és később maguk a tanítványok is. Ezért a hiteles életért üldözték a keresztényeket már az első századoktól, sokan közülük hitüket a vértanúsággal hitelesítették a katakombákban, a Colosseumban, vagy máshol. Napjainkban is sokan vannak, akik életüket adják hitükért, így vállnak hiteles keresztényekké. Ez alól Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök sem volt kivétel.

Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató

Egyik Szíriából Európába érkezett püspök elmondta, hogy a szíriai keresztények vértanúknak nevelik gyermekeiket, így sokkal hitelesebben és tudatosabban élik meg keresztény mivoltukat. Ugyanakkor megállapította, hogy az európai keresztények elkényelmesedtek és eltávolodtak a hitélettől, de ők imádkoznak értünk, hogy ismét közelebb kerüljünk Istenhez. Igazán hitelessé a másokért vállalt áldozat, szolgálat teszi az embert. A mostani kitüntetett szépen fogalmazta ezt meg, amikor azt mondta: nem tettem semmi különöset, csak észrevettem a szükséget, és ahol lehetett, segítettem. A másokért megélt élet és vállalt áldozat teszi hitelessé a mi életünket is Isten előtt – állapította meg a szónok.

Előtérben Kosztandi Mihály kitüntetett micskei hívő

A vesperás végén Böcskei László megyés püspök elmondta, hogy mindig nagy szükség van olyan hívekre, akik hitelesen megélik a hitet,akik hosszú évtizedekig tartó szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás és példaadó tanúságtétel által kitűnnek a közösség hitéletében, akik mások elismerését is elnyerve az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyulnak.

A főpásztor köszöntötte azokat is, akik az elmúlt években részesültek a kitüntetésben. Örömét fejezte ki, hogy továbbra is lángolóan élik a hitet. Megemlékezett a nemrég elhunyt vaskói Hermann Máriáról is: Isten adjon neki örök nyugodalmat és jutalmazza meg neki mindazt a jót, amit az emberekért és a közösségért tett. Az egyházmegye elöljárója elárulta, hogy hét esperesi kerületből hat felterjesztés érkezett az érdeméremre, mind olyan személyek, akik megfeleltek a kitüntetésre, éppen ezért nehéz volt a döntést meghozni, végül pedig a micskei Kosztandi Mihály hívőt választotta az erre a célra kinevezett esperesi bizottság.

Balázs Mihály micskei plébános

Mihály Balázs micskei plébános felolvasta a kitüntetett személy életrajzát és felsorolta azokat a megélt értékeket és erényeket, amelyek őt arra késztették, hogy felterjessze a javaslatot. Kovács F. Zsolt irodaigazgató a kitüntetés hivatalos szövegét ismertette a jelenlevőkkel, majd az érdemérem átadása következett.

Kosztandi Mihály elmondta, hogy bár nem számított rá, nem kérte, és úgy érzi semmit sem tett ennek elnyeréséért, egy ilyen kitüntetésnek mégis kötelező ereje van. Továbbra is megpróbálja hűségesen szolgálni az egyházat, és felajánlja a díjat azoknak a már elhunyt, vagy még élő személyeknek, akik meghatározták az ő haladását a hit útján.

Forrás: Nagyváradi egyházmegye