Ravasi bíboros erdélyi olasz közösségek képviselőivel találkozott

0
2977

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek főszentelője és korábbi főnöke február 23-án, vasárnap de. 10 órakor a gyulafehérvári Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum kápolnájában mutatott be olasz nyelvű szentmisét. Vele koncelebrált Kovács Gergely érsek, Francisco-Javier Lozano korábbi romániai pápai nuncius, Jakubinyi György ny. érsek és Franz-Joseph Gebert trieri segédpüspök, valamint többen a papi szeminárium tanárai, a szentelésre érkezett vendég papok közül.

Az ünnepi misére Ravasi bíboros meghívta a romániai olasz katolikus közösségeket, az őket szolgáló papokat. A gyulafehérvári és kolozsvári olasz közösségek tagjai tettek eleget e meghívásnak és vettek részt a szentmisén, valamint az azt követő kötetlen találkozáson és beszélgetésen. Ugyanakkor itt is vállalta a zenei szolgálatot a kolozsvári Piarista templomban az olasz nyelvű szentmiséken kántori szolgálatot ellátó Geréd István, különleges zenei élményt nyújtott Bozi Péter kármelita szerzetesnek az áldozás alatt felcsendülő éneke.

A szentmise elején Kovács Gergely érsek köszöntötte a vendégeket, a szentmisén résztvevőket, arra emlékezve, hogy alig néhány napja búcsúztatták el Rómából, ahol korábban 29 évet töltött, és ahol az olasz a mindennapok nyelve volt számára. Ravasi bíboros, akiről Kovács Gergely többször, több interjúban elmondta, hogy nemcsak kiváló elöljárója volt, hanem mestere is: művelt, tájékozott, olvasott értelmiségi, homíliájában a fogat fogért és szemet szemért ószövetségi elv újszövetségi, krisztusi, ránk is érvényes felülmúlásáról beszélt.

A szentmisén résztvevők a felolvasott bibliai olvasmányokhoz fűzött magyarázatából nemcsak a Szentírás e vasárnapra vonatkozó tanítását érthették meg, hanem egy tágabb értelemben vett krisztusi szellemiségű, nagyvonalú világképbe is betekintést nyerhettek szavai, szómagyarázatai és irodalmi képei által – egy művelt, modern mai főpapot ismerhettek meg személyében.

A szentmisét követően szintén Ravasi bíboros kezdeményezésére csoportképek sorozata készült, a legendás olasz vidámság és életszeretet részeseivé lettek a kisszeminárium tanárai és diákjai, akik szintén bekapcsolódtak a szentmisébe és az azt követő kötetlen együttlétbe, amelyet a gyulafehérvári szeminárium földszinti termében tartottak.

A Szentszék kulturális minisztériumának vezetője, a Gyulafehérvárra érkezett bíboros érdeklődéssel hallgatta Erdélyben élő olasz honfitársai beszámolóját, tájékozódott arról, hogyan élnek hazájuktól távol, a közös katolikus hit által mégis közösségbe kovácsolódva a gyulafehérvári főegyházmegyébe betagolódott olaszok, akiket megerősített Ravasi bíboros látogatása és sorsuk, mindennapjaik iránt tanúsított érdeklődése.