Kórustalálkozó Csíkszentsimonban: jó dolog az Urat dicsérni

25. alkalommal tartották meg az Alcsíki Egyházi Kórustalálkozót

0
3943
A kórusok két-két kórusművet adtak elő.

Tíz kórus és több mint háromszáz kórustag vett részt a 25. alkalommal megszervezett Alcsíki Egyházi Kórustalálkozón. Idén Csíkszentsimon adott helyet a rendezvénynek. A találkozó főszervezője a csíkszentsimoni Szent László Egyházi Kórus, társszervezője pedig a Hargita Megye Tanácsa, valamint a Vámszer Géza Művészeti Népiskola volt. „Jó dolog az Urat dicsérni” – hangzott el az ünnepi mise olvasmányközi énekében.

Hét év után újra megtelt a csíkszentsimoni templom a kórusok énekével, amely szívet melengető érzés volt számomra. A tíz órakor kezdődő szentmisével vette kezdetét a találkozó, amelynek főcelebránsa Tamás József nyugalmazott püspök, ünnepi szónoka pedig Darvas Kozma József plébános volt. A szentmise elején Varga János plébános köszöntötte Tamás József püspök urat, valamint az egyházközségek egyházi és világi méltóságait, a kórusokat és vezetőiket.

A püspök úr Händelt idézte: „Sajnálnám, ha zenémmel csak szórakoztatnám az embereket, inkább szeretném ha zenémmel nemesebbé tehetném őket.”

Szentbeszédében a Csíkszeredában szolgáló Darvas Kozma József az éneklés fontos szerepéről, történelmi hátteréről, annak kialakulásáról beszélt. Elmondása szerint a kórustalálkozó olyan kántorok és énekesek gyülekezete, akik életében fontos szerepet tölt be a zene, a közös éneklés. A kórusban éneklésnek közösségteremtő ereje van, ami Isten dicsőítése mellett hagyományaink és közösségeink fennmaradását szolgálja. A szentmisén Borcsa Gergely csíksomlyói kántor orgonált.

A szentmise után az alcsíki kórusok vándorzászlajának átadása következett, amelyet a csíkszentimrei kórus adott át megőrzésre a soron következő nagytusnádi kórustalálkozóig. Az átadás után következtek a kórusok fellépései. A kórusok két-két kórusművet adtak elő, amelyekkel bizonyították tudásukat, felkészültségüket.

Előadott művek:

Csíkzsögödi Szentháromság Egyházi Kórus
Ó Jézus, szűzen született, Szegedi Lénárt
Szívből köszönöm Uram, Claude Fraysset
Karvezető: Mosoly Dániel Tibor kántor

Csíkszentléleki Egyházi Kórus
Éj csöndjén alszik a fiú, Beharka Pál
Angelus ad pastores ait, Kájoni kódex
Karvezető: Gergely Tibor kántor

Tusnádfürdői Kisboldogasszony Egyházi Kórus
Ave vera virginitas – Tengernek fényes csillaga, Josquin des Prez
Isten dicsősége, Ludwig van Beethoven
Karvezető: Virágh Imre kántor

Csíkszentmártoni Baka János Egyházi Kórus
Jézus, te égi szép tündöklő fényű név, C. W. Sörlie
Hadd zengjen énekszó!, Johann Sebastian Bach
Karvezető: Szabó Tamás kántor

Nagytusnádi Szent Ferenc Egyházi Kórus
Adeste fideles és 117. zsoltár, Michael Praetorius
Karvezető: Mihály Tamás kántor

Csíkszentgyörgyi Illyés András Egyházi Kórus
Öröm van nálad, Giovanni Giacomo Gastoldi
Ave verum, Charles Gounod
Karvezető: Fejér István kántor

Csíkszentkirály Szent István Egyházi Kórus
Fönn a csillagok fölött, német népdal
Csillagfényes csendes éjjel, francia karácsonyi ének Gerzsenyi Sándor magyar nyelvű fordításában
Karvezető: Domahidi Vaszi Zalán kántor

Csíkszentimrei Szent Imre Herceg Egyházi Kórus
Mennyei kórus hangja kél, Bárdos Lajos
Jesu salvator mundi, Menegali
Karvezető: Darvas Róbert kántor

Vámszer Géza Művészeti Népiskola karvezetés szakának kórusa
Ave Maria, Liszt Ferenc
Cantate Domino, Giovanni Croce
Karvezető: Szopos Zoltán karnagy

Csíkszentsimoni Szent László Egyházi Kórus
O salutaris hostia, Charles Gounod, a Missa Brevisből
Keresztes vitézek, Boros Valér
Karvezető: Dénes Ernő kántor

A Hargita megyei Vámszer Géza Művészeti Népiskola karvezetés szakának kórusa másfél évvel ezelőtt alakult, elsősorban olyan csíkszéki kántorok jelentkezésével, akik az alázatos és példamutató magatartás tükrében még több évtizedes szakmai tapasztalat után is képesek – akár heti több órában – beülni az iskolapadba, hogy a megfelelő szakmai segédlettel, és főként az interaktív zenetanulási módszerek segítségével a rendelkezésre álló idő alatt a lehető legsokszínűbb zenei ismeretre tegyenek szert. A kórust a szak oktatói, Antal Zsuzsanna és Szopos Zoltán készítették fel.

A házigazda csíkszentsimoni Szent László Egyházi Kórus által előadott második darabot, a Keresztes vitézek művet Petres Csaba zenepedagógus 2002-ben kimondottan a csíkszentsimoni kórusnak harmonizálta. Bár népénekként több évtizede énekeljük, hiszen egyházközségünknek Szent László a védőszentje, de négyszólamú műként ebben a formában Csíkszentsimonban még nem volt előadva. Tehát ez a mű egyben ősbemutató is volt. A művet Borcsa Gergely kántor orgonálta.

A találkozó az előadások után az emléklapok és a plakettek átadásával folytatódott, amiket a kórusok vezetőinek adtak át. A templomi szereplés a Glória szálljon a mennybe fel című kánon eléneklésével zárult. Ezután a kórusok a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében mentek át a kultúrotthonba, ahol minden jelenlévőt ebéddel vártak. A jó hangulatról a helyi zenekar tagjai – akiknek jó része egyben kórustag is – gondoskodtak.

Dénes Ernő kántor, főszervező