A micskei egyházközség gondnoka kapja idén a nagyváradi egyházmegyei érdemérmet

0
3440
Kosztandi Mihály

A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök. Minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ünnepélyes esti dicséret keretében ennek ezüst változatát adják át olyan egyházhű személynek, aki hosszú ideig tartó – sok év vagy évtized – szolgálat, hűséges kiállás, áldozatos magatartás vagy példaadó tanúságtétel által kitűnt a közösség hitéletében, aki mások elismerését is elnyerve, az evangélium alázatos hirdetőjének bizonyult.

Az erre kinevezett bizottság 2020. február 13-i ülésén, az idei kitüntetést a margittai esperesi kerületben található Micske egyházközség gondnokának, Kosztandi Mihály hívőnek ítélte oda. Nem volt könnyű a bizottság feladata, hiszen a hat javasolt személy közül, mindegyik alkalmasnak bizonyult a kitüntetésre.

Az egyházmegyei érdemérem

Kosztandi Mihály 1954. november 26-án született Déván. Apja csíkszenttamási székely, anyja 12 gyermekes csángó családból származott. Ő volt az elsőszülött három fiútestvér közül. Gyermekkori vallásos neveltetését az unokáival minden reggel szentmisét látogató és minden este rózsafűzért imádkozó nagyapjának, valamint P. Renát OFM, akkoriban Déván tevékeny ferences szerzetesnek köszönheti. Itt tanult meg ministrálni, ugyanitt lett elsőáldozó. Gyulafehérváron Márton Áron bérmálta meg, erre az eseményre 150 jelölt utazott különvonattal.

Déván érettségizett magyar nyelven 1973-ban, majd 1976-ban családot alapított, feleségül vette református vallású volt osztálytársát. Két gyermekük született, egy lány és egy fiú.

Vajdahunyadról 1982-ben költözött a család Micskére, ahol mindjárt az elején megalapozódott a jelölt kapcsolata a helyi egyházközséggel, amely az évek során megerősödött. Világi beosztásai mellett, jelenleg – saját elmondása szerint – sokkal nagyobb örömmel látja el a gondnoki feladatokat, vezeti a rózsafüzér társulatot, és szükség esetén kántori szolgálatot is teljesít.

Mindig és minden körülmény között kitartott hűségesen katolikus hite mellett, még akkor is, amikor miatta megvetéssel kellett szembenéznie.

A jelölt pénteken, 2020. február 21-én, a nagyváradi székesegyházban 17 órakor, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében fogja átvenni az egyházmegye főpásztorától az érdemérem ezüst változatát.

Forrás: varad.org