Együtt a változásban

0
1935
Téli találkozójukon azt kérték a csoportvezetőktől, otthoni, iskolai környezetükben is a keresztény értékek felmutatói legyenek. Fotók: Leșiu Ervin

Évről-évre télen is találkozóra hívják a szatmári egyházmegye ifjúsági csoportvezetőit, hogy legyen alkalom a „munkaszüneti” találkozásokra, amikor a püspökség ifjúsági irodája megköszöni egyéni munkájukat és csapatban történő együttműködésüket. Az idei találkozót február 7-e és 9-e között tartották, Erdődhegyen.

Ilyenkor sok játékra, lelki programra, imában és együttlétben való töltekezésre van lehetőség, így már szombaton lehetőség volt a mozgásos játékokra és a társasjátékokra is. Szombat délelőtt a Hitmélyítő hosszú lelkigyakorlat témáit dolgozták fel: így az idősek, betegek jelenlétét, szükségeit, az irántuk való szeretet kifejezését. A fiatalok hangot adtak tapasztalataiknak, beszéltek közvetett érintettségükről, valamint arról, mit adhatnak egymásnak a generációk képviselői, a különböző élethelyzetekben levők.

Simon Attila püspöki titkár, ifjúsági és ministránslelkész szombaton este mutatott be szentmisét a fiatalok körében, kérve őket, hogy „Krisztus arcának tündöklő fénye” legyenek mindenhol. Vasárnap a Budapesten rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is kitértek, az ifjúsági referensek beszéltek ennek mibenlétéről, jelentőségéről, és felhívták a résztvevők figyelmét, hogy az ifjúsági iroda is indít csoportot az eseményre.

A különböző plébániákról érkezett ifjúsági csoportvezetők egy folyamatosan változó csoport, hiszen míg az idősebbek elköszönnek, mindig jönnek fiatalabbak, mégis az összeszedettség, közvetlenség, családias, feszültségektől mentes hangulat jellemzi őket. Ennek megőrzésére a jövőben is odafigyelnek. Hamarosan újabb közös munkába kezdenek, amikor legközelebbi találkozójukon már a táborok szervezésének fognak neki.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye sajtóirodája