Találkozó a hivatás erősítéséért

1
3207
Fotók: Csúcs Mária

Hargitafürdőn tartották az erdélyi szerzetesek idei székelyföldi találkozóját. A Szent István-kápolnában összegyűlt harminc résztvevőt Urbán Erik ferences tartományfőnök és házigazdaként Bátor Botond pálos szerzetes köszöntötte.

„A véletlen a Gondviselés „fedőneve”! – mondta Bátor Botond, arra is utalva, hogy a meghívottakat éppen a Boldog Özséb-emlékévben láthatja vendégül. A találkozó előadása így a Boldog Özséb alapította pálos rend történetéről szólt. A vetített képekkel is illusztrált előadás a rend egyiptomi névadójához kötődő emlékhelyek és az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes közösség magyarországi kolostorainak történetébe is betekintést nyújtott. A pálosok története keretében szó volt arról, hogy milyen hatalmas ereje van az imáknak, engeszteléseknek. Botond atya említette azokat a szerzeteseket is, akik fontos szerepet vállaltak a megpróbáltatásokkal teli korszakokban, és azokat is, akik a rend életének fontos eseményeit az évszázadok során dokumentálták. A múlt fellapozása jó alkalom volt az emlékév programjainak ismertetésére és a jövőbeni tervek felvillantására. A pálosok hat éve telepedtek vissza Csíkba, ám a két szerzetes otthonául szolgáló hargitafürdői kolostorépület túl kicsi közösségi rendezvények szervezésére. Ezért tervezik egy nagyobb ház építését, amely például lelkigyakorlatok szervezését is segítheti.

Az előadás után a szerzetesek elsétáltak a Kossuth-sziklához, majd délután, a Szent István-kápolnába visszatérve, a Tamás József ny. segédpüspök bemutatta püspöki szentmisén vettek részt.

II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február másodikát a megszentelt életek világnapjává azért, hogy a keresztények figyelmébe ajánlja a szerzeteseket és az értük való imádkozás fontosságát. Tamás József püspök kérdésünkre válaszolva elmondta: a szerzetesekért mondott imával segíthetjük őket vállalt hivatásuk gyakorlásában és feladataik végzésében. Az ilyen találkozók célja is ugyanez: a szerzetesek megismerjék egymást, egymás példájából lelkesedjenek, kitartóak, elhivatottságukban és karizmájukhoz hűségesek legyenek.

Csúcs Mária