Elsőszombat Csíksomlyón – Hordozzuk lelkünkben Krisztus lángját

0
5213
A csíkszentléleki férfi imacsoport vitte a Szűzanya kegyszobrának másolatát. Fotók: Suciu Dorottya

Szívünk bölcsőjébe helyezi az egyház Jézus Krisztust a szentáldozásban, hogy vigyük őt el minden embernek, fogalmazott Albert István fr. Leánder templomigazgató, a csíksomlyói elsőszombati szentmise főcelebránsa és szónoka. A csíksomlyói kegytemplomban február 1-jén, elsőszombaton este 6 órától szentmisét tartottak, ezt megelőzően engesztelő imaórán vettek részt a gyimesi hívek vezetésével. A liturgia után rózsafüzért imádkoztak a csíkszentléleki férfi imacsoport vezetésével, majd gyertyás körmenetben vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren.

Boldog volt a Boldogságos Szűz Mária, amikor bemutathatta újszülött gyermekét, az Isten fiát a napkeleti bölcseknek, de még boldogabb volt – fogalmazott Leánder atya a prédikációban –, amikor annak mutatta be, akinek köszönheti: a Mennyei Atyának. Urunk bemutatásának ünnepén arra emlékezünk, hogy Mária bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Szívünk bölcsőjébe fektetette Jézust, mert Isten nekünk szánta egyszülött fiát.

A gyertya, amit a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe alkalmával megszentel az egyház, arra emlékeztet – mondta a szónok –, hogy mindannyian szentségre vagyunk hívva. „Jó volna, ha igyekeznénk, hogy gyakran szentáldozáshoz járuljunk, és egyik szentáldozástól a másikig jó cselekedetekkel élnénk” – bátorított a templomigazgató.

Az ünnep emlékeztet a keresztségünkre is, a hivatásra, amit a megkeresztelésünkkor kaptunk, emlékeztetett a ferences. Kereszteléskor a pap égő gyertyát ad a szülőknek és a keresztszülőknek az alábbi mondat kíséretében: vegyétek Krisztus világosságát! A szónok felidézte, hogy Jézus azt kéri tőlünk, hogy úgy világítson világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jótetteinket és magasztalják Mennyei Atyánkat.

Az ünnep alkalmával nemcsak megszentelték a gyertyákat, hanem gyertyás körmenetben köszöntötték a Boldogságos Szűz Máriát. A hívő közösség égő gyertyákkal vonult ki a templomból. Ugyanakkor Leánder atya felhívta a jelenlévők figyelmét: „Jó lenne, ha lelkünkben a gyertyalángot nem oltanánk ki a körmenet végén, hanem magunkkal vinnénk a hétköznapokba, hordoznánk tetteinkkel, jócselekedeteinkkel, jó példánkkal, megmutatnánk Krisztust a világnak.”

A következő elsőszombati Mária-köszöntőt 2020. március 7-én tartják. A szentmisét élőben közvetítették. Mindazok, akik nem tudtak elzarándokolni a kegyhelyre, megtekinthetik az eseményt a képek alatt elérhető videón.