A nagyváradi egyházmegye képviselői is részt vettek a magyarországi lelkipásztori napokon

0
1625

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyét 17-en képviselték az Országos Lelkipásztori Napokon, amelyet „Szerette övéit, a végsőkig szerette őket” (Jn 13, 1) mottóval január 27-30. között szerveztek meg Egerben. Az előadások, műhelyek, kiscsoportos beszélgetések témái a jövő szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra hangoltak. A résztvevőktől kérdezett a nagyváradi egyházmegye sajtóirodája.

„Az eseményen való részvétel felindította bennem az igaz Istennel való kapcsolatunknak és az egyházhoz való tartozásunk-viszonyunk újragondolását, a Szentháromság személyei között önátadó kölcsönös, végtelen és feltétel nélküli szeretet mintájára. Plébániai kisegítőként, egyházunk tagjaként még jobban megvilágosodott számomra az a tény, hogy Krisztus jelenléte az eucharisztiában az, ami tagjává tesz mindegyikünket. Az Ő valóságos teste és vére által leszünk igazán testvérek vele és őbenne. Isten végtelen szeretetében ajándékozta nekünk önmagát, örök életet adó mennyből alászállott kenyér, amely szétárasztotta magát, hogy velünk legyen mindörökre, ahogy megígérte apostolainak. Ezekhez igazítsuk egyéni életünket a magunk és közösségünk megújulása érdekében. Kérjük Őt, vonzzon minket magához, szilárdítson meg hitünkben, adományozzon nekünk” végtelen szeretetéből és alázatából, hogy megújulva tudjuk tovább követni. Burkhardt Roland irodavezető, zilahi római katolikus plébánia

„Jézus tanítványaiként újra tanulhattunk Jézustól és egymástól. Nagyon hálás vagyok, hogy tizenheten voltunk egyházmegyénkből: hat laikus, egy kispap és tíz pap. Ez már egy jó csapat, aki segíthet az egyházmegye további megújulásában. Ezt elsősorban úgy tesszük, hogy itthon, minden plébánián, ahonnan érkeztünk, tanítványokat gyűjtünk Jézus köré. Emberhalászok vagyunk. Egerben tanultunk módszereket, hogyan halásszunk. Hogyan keressük meg az elvesztetteket. S a »halakból bárányok« lesznek, akiket aztán legeltetnünk kell, mert Jézus azt mondja: »legeltesd bárányaimat«. Isten igéjével és az oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztussal először nekünk kell rendszeresen táplálkoznunk. Aztán enni kell adni az elvesztetteknek. Éhesek a szeretetünkre és Jézus szeretetére. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ahhoz, hogy a sok gyümölcsöt leszedjük, az Egerben tanult módszerekkel munkásokat kell halásznunk. Az eucharisztiából merítjük az erőt küldetésünkhöz. Haladjunk tovább a tanítványság útján. A Szentlélek vezessen utunkon, nyissa meg az emberek szívét, hogy minél többen legyenek plébániánkon Jézus tanítványai.” Ozsváth József plébános, Szilágysomlyó

„Néha ki kell tekintenünk önmagunkból/környezetünkből, hogy lássuk, jó úton járunk-e, illetve, hogy új utakra találjunk Krisztushoz. Mindezekre jó alkalom az Egri Lelkipásztori Napok. Istennek legyen hála, hogy az idei évben is ott lehettem!” Kruzslitz Imre plébános, Tasnád

„Segített a lelkesedésben, kitartásban. Nagy szellemi és lelki töltekezés. Nagy lelki gazdagodást jelentett számomra ez a néhány nap. Nyitottabbá tett a párbeszédben az emberek felé.” Schek László plébános, Szalacs

„Öröm és hála van a szívemben, hogy idén első alkalommal részt vehettem az Egri Lelkipásztori Napokon. Úgy érzem, hogy az előadások nem csak új információt közvetítettek, hanem komoly lelki kérdéseket tettek fel. Az előadások mellett sor került ezek továbbgondolására a kiscsoportos beszélgetések alatt. Engem mindig kíváncsisággal töltött el, hogyan látják a jelenlevők ugyanazt a kérdést. Értékes megosztások, hozzászólások és beszélgetések alakultak ki. Sikerült az előadásban hallottakat tovább gondolni, jobban megérteni. Nagyon jó tapasztalatokat szereztem, sokat jegyzeteltem, új értékes embereket ismertem meg, szeretnék a következő években is visszajárni és fejlődni.” Oros Roland gyakorlati éves kispap, Margitta

„Számomra az Országos Lelkipásztori Teológiai Napok a kapcsolatépítésről szólnak. Találkozunk Istennel a tanítások, szentmisék, imák, zsolozsma és a szentségimádás által. A kiscsoportos megosztások, a személyes beszélgetések, különböző tevékenységek (városnézés, foci) az emberi kapcsolatok építését segítik elő. Lehetőség van szembenézni önmagunkkal, motivációinkkal, gyengeségeinkkel, erősségeinkkel, vágyainkkal. Mindehhez szükségeltetik a nyitottság, a bizalom, a dialógus, egymás elfogadása. Ezek a napok Isten ajándékai mindazok számára, akik el merik fogadni, meg merik élni a közösségi dimenziót az egyházban. Mindezt természetesen nem csak önmagunkért, hanem közösségeinkért is tesszük, hogy megélve és gyakorlatba ültetve az itt elhangzottakat, elkötelezetten és bátran szolgáljuk a közösségeinket és a nagy közösséget, az egyházat.” Darabán Tímea, Zilah

„Idén második alkalommal vettem részt az alkalmon, ahová nagyon jó szívvel érkeztem. Itt a programok során, amelyek egész napjainkat betöltik, Istennel még közelebbről találkozunk, itt megéljük a benne élünk, vele élünk érzését, amelyet hazaviszünk és továbbadunk az egyházban, családban, barátok körében. Mindenkit szeretnék buzdítani, hogy legalább egyszer jöjjön el ezekre a napokra, mert olyan érzés itt lenni, amelyet az apostolok tapasztaltak a hegyen Jézus színeváltozása alkalmából: »Jó nekünk itt lenni«”. Joachimsthaler Mária Szilvia, Székelyhíd

„Míg az egyik előadáson voltam, olyan gondolat suhant át rajtam, hogy mi lenne, ha egy vasárnapi misén mindenkit megölelnék és adnék az arcukra egy szeretetpuszit, biztos mindenki azt gondolná, hogy Marikával baj van. Úgy érzem, hogy ettől a pár naptól, amit itt töltöttem, újra megtapasztaltam Isten szeretetét, amely táplált és feltöltött és arra késztetett, hogy ezt továbbadjam.” Sajó Mária, Székelyhíd

„Laikusként arra vagyok hivatva, hogy tevőlegesen vállaljak szerepet az egyház életében. Ugyanakkor a keresztény hit nem szolgál kész megoldásokat a modern társadalom minden problémáira. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy merjünk kilépni a komfortzónánkból és új dolgokat tanulni, tapasztalatokat gyűjteni. Ilyen alkalom volt a számomra ez a találkozó is. Csodálatos dolgokról írni nagyon nehéz, ezért csak annyit mondok: köszönöm, hogy itt lehettem.” Lupou Gabriella, Szilágysomlyó

„Jó volt újból hallani az eucharisztiáról szóló tanításokat, amely kiapadhatatlan forrás számunkra. Valójában mindent magába foglal: csodát, erőforrást, megújulást, megbocsátást, küldetést, szeretetet, új kezdetet.” Kovács F. Zsolt irodaigazgató, Nagyváradi Püspökség

Tóth Attila Levente plébános, Margitta