Pálfordulók üzenete

0
2108
Fotók: Csúcs Mária

Hálaadó püspöki misén ünnepelték január 25-én a hargitafürdői Szent István-kápolnában a 750 éve elhunyt Boldog Özséb pálos rendalapító tiszteletére kezdeményezett emlékév székelyföldi megnyitóját. A résztvevők arról is megemlékeztek, hogy hat évvel ezelőtt áldották meg a Székelyföldre visszatelepedő fehér barátok kolostorát. Jelenleg két pálos szerzetes, Bátor Botond atya és Szücs Imre testvér szolgál Hargitafürdőn. Ők látják el a Csíkszeredához tartozó településrészen a plébániai teendőket is.

Hála és köszönet, hogy visszatelepedtek ide a pálosok, és imádkozzunk azért, hogy a Boldog Özséb-emlékév sok lelki kincset hozzon – mondta a szentmise bevezetőjében Tamás József nyugalmazott püspök, aki prédikációjában a pálos rend alapítójára, a közösség névadójára, Remete Szent Pálra és Pál apostolra emlékezett. Mindhármukat életük sorsfordító eseménye vezette az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakítására. Saul, az igazi farizeus, a damaszkuszi úton átélt esemény után vált a Krisztust követő, kereszténységet hirdető Pál apostollá. Őt tekintette példaképnek a III–IV. század határán Remete Szent Pál, aki zsarolás közepette inkább vagyonáról mondott le és a pusztába vonult Krisztus követéséért. Boldog Özséb az esztergomi kanonokságáról mondott le, hogy remeteként élve ajánlja fel áldozatát a tatárok pusztításai miatt szenvedő országa megmentéséért. Ott élte át az apró lángok egybegyűjtésére buzdító élményét, amely arra ihlette, hogy a pilisi remetéket összegyűjtve létrehozza az eddig egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendet, a pálosok közösségét. Ma is boldogok, akiket „pálfordulásuk” az Istennel való kapcsolat mélyítésére, erősítésére késztet – hangsúlyozta Tamás József püspök, arra is biztatva a jelenlévőket, hogy az Isten felé fordulásuk útján kérjék e három szent közbenjárását. A Boldog Özséb-emlékév jelmondata is üzenet értékű: „Magyarország, közöm van hozzád!” A pálosok sokat tettek e nép erkölcsi felemelkedéséért, ám ez a felhívás a székelyföldieknek is szól. Félre kell tenni a romboló közömbösséget, és minden tőlünk telhetőt meg kell tenni a szülőföld és nemzet javára, mondta a püspök.

Az egyházmegye elöljárója a szentmise végén megáldotta azt az alkotást is, amely a hargitafürdői kápolnában az emlékévet hirdeti. A Boldog Özsébet ábrázoló kép Feszti Masa közismert festményének másolata. A fehér barátok rendje történetének megismertetésére és a pálos közösség üzenetének népszerűsítésére, az emlékév budapesti megnyitójára egy buszkiállítást is összeállítottak. Ez nemcsak Magyarország településeire, hanem Erdélybe is eljön. A tervek szerint augusztus 22. és szeptember 8. között Hargitafürdőn, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen tekinthetik meg a buszkiállítást az érdeklődők.

Csúcs Mária