Együtt Jézussal

0
1714

A felcsíki főesperesi kerületben is zajlik az Együtt Jézussal nevet viselő lelki program. Amint arról korábban tudósítottunk, ebben az évben a gyulafehérvári egyházmegye egy lelki programot szervezett Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja címmel. A magyarországi missziós kereszt mintájára egy-egy erre a célra készült monstrancia indult útra a főegyházmegye nyolc kerületében azzal a céllal, hogy az év során minden egyházközségbe eljusson, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületnek sajátságos keretet adva.

A gyimesbükki egyházközség január 18-tól 24-ig volt az Együtt Jézussal program házigazdája. A hét folyamán a vándormonstrancia az egyházközség minden filiájába és misézőhelyére eljutott szentségimádások, szentmisék és közösségi programok keretében. Igazi kegyelmi időszak volt az a hét, melynek minden napja az Úr Jézussal való személyes kegyelmi találkozást tette lehetővé a bekapcsolódó hívek számára.

Salamon József plébános így számolt be az eseményről: Csodálatos hetünk volt az Úr Jézus eucharisztikus jelenlétében azáltal, hogy a gyulafehérvári székesegyházunkból főpapi áldással útra indított vándor szentségtartó megérkezett a Szent István király alapította főegyházmegyénk legkeletibb pontjára. Szombaton 11 órakor a gyimesbükki plébánia templomában köszöntöttük az Úr Jézust az elsőáldozásra készülőkkel. Vasárnap a 12 órai szentmise után az esti szentmiséig a hívek egymást váltva, csoportonként végeztek szentségimádást. Jézussal együtt mi is vándoroltunk és találkozókat szerveztünk. A bálványosi Szent Kereszt tiszteletére felszentelt kápolnában hétfőn 11-től szentségimádást tartottunk, 12-től szentmisét mutattunk be. A bálványosi kápolnából távozóban, az Aranyos-tetőn még egyszer áldást adva a vidékre, tértek otthonaikba a hívek.

Kedden a tarhavasi Szent Erzsébet kápolnában gyűltek össze a hívek szentségimádásra és szentmisére. A mise végén híveink kíséretében a Gerendás-tetőről külön áldásban részesítettük a tarhavasiakat. Szerdán a Gyimesek legősibb templomában, Kontomácban gyűltünk össze szentségimádásra és szentmisére. A végén a Sáncpataka híveink lakta utolsó házánál mondtunk áldást a Rákóczi-vár és a bástyák ezeréves, jelenleg is főegyházmegyei határ vonalán. Csütörtökön az áldomási hívek a hegy tetején megépült kápolnában gyűltek össze a szentségi Jézus köszöntésre és hálaadásra. A hívek jelenlétükkel, szeretetükkel és imáikkal tanúságot tettek arról, hogy érzik és tudják: Jézus az élet ura, boldogsága és forrása. Pénteken a bükki Szent Péter és Pál templomban gyűltek össze a hívek a 9 órakor kezdődő szentségimádásra, amely 12 órakor szentmisével zárult.

A vándormonstrancia január 24-én este a program következő helyszínére, Hidegségre érkezett.

Molnár Izabella