Hivatások nyomában jártak a diákok Nagyváradon

0
1643

Tizennegyedik alkalommal szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum a Hivatások nyomában című országos hittanversenyt január 17–19. között a fent említett tanintézetben. A versenyt az egyházmegyéink római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos diákok számára hirdették meg, és a tanügyminisztérium országos versenykalendáriumában Pe urmele vocaţiei címen van feltüntetve.

A program célja, hogy a fiatal diákok jobban megismerjék az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeit, az ő Istennek és felebarátnak szentelt életük mélységét, szépségét és értékét. Az ország tíz katolikus iskolájából érkeztek a három diákból és egy kísérő tanárból álló csapatok az idei megmérettetésre, amelynek témája Szent II. János Pál pápa, Pietrelcinai Szent Pio atya, Boldog IV. Károly, valamint Boldog Brenner János élete volt.

A verseny, amelyet a szervezők inkább találkozási és töltekezési lehetőségnek neveztek, három részből állt. A versenyen résztvevő diákoknak készíteniük kellett egy 5–10 perces videó interjút olyan – lehetőleg a környezetükben élő – személlyel vagy személyekkel, aki(k)nek életében meghatározó szerepet játszik az Eucharisztia. Ehhez a mindenki számára kötelező feladathoz a 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szolgáltatott apropót. Már az érkezés napján, pénteken este értékelték ki közösen a benyújtott videó anyagokat. Szentségimádáson is részt vettek a versenyzők és kísérő tanáraik az iskola kápolnájában. Szombaton szentmisével kezdődött a nap, amelyet Kiss Albert apát-kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő, bihari plébános mutatott be a jelenlevő papok koncelebrálásával, az iskola kápolnájában. A szentmise végén sok sikert kívántak a diákoknak Kovács Zsolt püspökségi irodaigazgató, Böcskei László megyés püspök nevében, Vârtic Mayla Júlia, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztályának vezérigazgatója, Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettes asszony, a Megyei Tanfelügyelőség képviselője, valamint Konrád Erzsébet Katalin igazgató asszony, az iskola vezetője. Ozsváth Judit egyetemi adjunktus, a kolozsvári Babeș Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet tanára, a verseny elnöke hivatalosan is megnyitotta a vetélkedőt.

A verseny második szakaszát a Szent László iskola dísztermében szombaton délelőtt megtartott emlékverseny képezte, amelynek eredményeit egy erre a célra felállított bizottság értékelte. A zsűri tagjai Fodor József általános helynök, Horváth István főtanfelügyelő, Kiss Albert főtanfelügyelő, Konrád Erzsébet Katalin igazgató asszony, Gál László igazgató, Ciorba Mihai igazgató és Zalder Éva Mária voltak. A fellebbezési bizottságot Szabó Ervin spirituális és Nyírő Szabolcs tanár alkották, közreműködésüket azonban nem kellett igénybe venni.

A verseny harmadik, és egyben utolsó része a színpadon zajlott, ahol a tíz csapat sorra mutatta be az öt perces saját, vagy már létező forgatókönyv alapján előkészített jelenetet, amelyben a tematikában szereplő szentek valamelyike életének egy eseményét elevenítették fel. Ebéd után Lakatos Attila történész vezetésével a résztvevők meglátogatták a székesegyházat és az egyházmegye kincstárát.

A díjkiosztó ünnepség 16 órakor kezdődött a püspöki palota dísztermében. Bár mindenki nyertesként térhetett haza, a versenyt a házigazda tanintézet, a Szent László líceum Benedek Ramóna tanárnő által felkészített csapata nyerte meg (Aszalós Antónia, Kovács István-László, Pál Anasztázia). Dobogósok lettek továbbá a székelyudvarhelyi Tamási Áron (Sebestyén Imelda, Birtalan Alexandra, Tifán Gellért diákok, Nagy Hajnal és Józsa Csaba tanárok felkészítésével), valamint a temesvári Gerhardinum (Molnár Valentin, Péter Emánuel, Derler Emanuel diákok, Kocsik Zoltán tanár felkészítésével) líceumok csapatai. Minden más csapat különdíjban részesült, emléklapot és jutalomcsomagot kapott.

A dobogósok mellett a versenyen részt vett: a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Technológiai Líceum teológia osztályának csapata (Angi Andrea, Györfi Andrea, Szőcs Bernadett diákok, Farkas Edit tanár felkészítésével), a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Bodor Kinga, Póra Edina, Bodor János diákok, Bálint Róbert tanár felkészítésével), a marosvásárhelyi II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Nagy Loránd, Szakács Szilárd, Sándor Bence diákok, Tamási Zsolt és Csíki Csilla tanárok felkészítésével), a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Ghirasim Brigitta, Berecki Dániel, Kovács Szabolcs diákok, Fábián András és Tempfli Máté tanárok felkészítésével), a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Csizmár Bernadett, Kocsis Anett, Poppelmajer Szandra diákok, Vinkler Valter tanár felkészítésével), a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum teológia osztályának a csapata (Kászoni Tamás, Kerekes Márta, Kozma Bernadett diákok, Mészáros Ágoston tanár felkészítésével), valamint a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata (Portik Balázs, Bege Lóránd, Egyed Arnold-István diákok, Tódor Attila tanár felkészítésével).

Az eseményt és a versenyzők díjazását támogatták Böcskei László megyés püspök, Vakon Zsolt püspöki titkár, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Szabó Ervin spirituális, Mârț Mihai plébános, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség gazdasági osztálya, a Confessio Alapítvány, a Verbum Kiadó, a Kolbe Kiadó, valamint a Premontrei Öregdiákok Egyesülete.

Kép és szöveg: Micaci Cristian