Bepillantás a szeminárium hétköznapjaiba: köszönet a főmagiszternek

0
1967
Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ/Facebook

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet kispapjai megköszönték az őket az elöljárók előtt képviselő diakónusnak a tevékenységét. „Szemináriumunk közösségében fontos szerepet tölt be a főmagiszter, aki képviseli a kispapokat az elöljárók előtt. A főmagiszter olyan személy, akihez bármikor és bármilyen jellegű problémával fordulhatunk, aki gondoskodik a házirend megtartásáról” – fogalmaznak a szeminaristák.

Néhány napja Kelemen Arnold diakónusnak mondtak köszönetet a kispapok eddig végzett főmagiszteri munkájáért, amelyet elmondásuk szerint felelősségteljesen és kellő komolysággal végzett.

Daly Attila, a Diáktanács elnöke beszédében kiemelte, hogy Arnold olyan személyiség, akitől példát vehetnek mindannyian az alázatra vonatkozóan. A felszólaló gondolatait az Olvasmányos imaóra szavaival zárta: „a bölcsesség kezdete az Úr félelme; már anyjuk méhében megkapják a hűek. Az emberi szívekben biztos alapra lelt, szilárdan fog állni utódaikban is. Az Úr félelme jámbor tudás, a jámborság pedig megőrzi a szívet, és igazzá teszi, vígságot és örömet szerez. Aki féli az Urat, annak jó sora lesz, és végső napjaiban áldásban részesül. A bölcsesség telje az Úrnak félelme, gyümölcsei egészen megittasítanak. Megtölti házukat csupa drágasággal, szép alkotásaival a csűrük megtelik. A legfőbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét, s egészséget teremt maga körül.”

Kelemen Arnold megköszönte a kispapoknak, hogy az évek alatt segítségére voltak mindenben, elfogadták őt, és sikerült együtt a kötelességeket teljesíteni. Kifejezte abbéli örömét is, hogy egy közösséget alkothatnak, együtt készülhetnek a szolgálatra.

Forrás: Seminarium.ro