Karácsony kegyelme Oroszhegyen

Márton Áron tiszteletére készült festményt áldottak meg

0
4774
Msgr. Kovács Gergely Oroszhegyen

 „A jó Isten a meglepetések istene. A próféták évszázadokon keresztül hirdették és várták, Jézus Krisztus születésével mégis meglepte a világot. A jó Isten mindannyiunkat meglepett a tegnap, engem is nagyon. Egyelőre csak a terhet, a nagy keresztet látom. Hálás vagyok a jó Istennek és kérem, hogy imádkozzunk közösen, hogy az a feladat, küldetés, amely nekem lett szánva a jó Isten tetszése szerint, az Ő akaratával egyesülten teljesüljön. Az úton előttünk nagy elődök, nagy példaképek jártak, közöttük Márton Áron püspök urunk. Nagy öröm számomra, hogy ma az ünnepi szentmise keretében leleplezésre kerül a Márton Áron püspök urat ábrázoló festmény. Gyermek született, fiú adatott nekünk, adjunk hálát a mindenható Istennek ezért a nagy ajándékért!” – ezekkel a szavakkal köszöntötte msgr. dr. Kovács Gergely atya a szentmise kezdetén az oroszhegyi híveket.

December 25-én az oroszhegyi Nagyboldogasszony-templomban Jézus Krisztus születésének ünnepén, ahogy tavaly karácsonykor is, most ismét ellátogatott hozzánk Msgr. dr. Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora, akit közvetlensége és egyszerűsége folytán Gergely atyának hívnak az oroszhegyi ministránsok és az oroszhegyi hívek és aki nagy tudása ellenére egyszerűen beszél, mellőzi az idegen kifejezéseket, alázattal hajol le a legkisebb gyermekhez is.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezúttal leendő püspökünket köszönthettük, akit december 24-én Ferenc pápa a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség élére nevezett ki dr. Jakubinyi György érsek utódaként. Külön köszönjük, hogy az események felgyorsulása és teendőinek megszaporodása ellenére sem mondta le látogatását és a szentmisén leleplezte és megáldotta a Márton Áron tiszteletére készült festményt, amit Tódor Előd kortárs képzőművész készített Opra István oroszhegyi plébános ötlete és megrendelése nyomán.

Nagy Attila beszámolóját teljes terjedelmében ITT olvashatják.

Forrás és fotók: Oroszhegyi Római Katolikus Plébánia és Bálint Elemér Imre Facebook-oldala.