Négy lelkinap, egy Lélek

0
1634
Fiatalos ráhangolódás az ünnepre.

Advent harmadik vasárnapját megelőző szombaton főegyházmegyénkben négy helyen is volt ifjúsági lelkinap. Csíkszereda Szent Ágoston-plébániáján Alcsík és Felcsík fiataljainak szerveztek lelkinapot. Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen szintén a kerületek fiataljait hívták lelki töltekezésre. A kézdivásárhelyi Boldog Özséb szintén plébániai ifjúsági lelkinapot szervezett „Nyitott barlang” mottóval. Az alábbi megosztások a különböző helyszíneken megtartott lelkinapok szépségét mutatják.

Megszülettem, ez egy csoda, de mekkora csoda, hogy az Isten is belénk született – ez volt számomra az egyik legfontosabb üzenet az ifjúsági lelkinapunkról, amelyet az öröm vasárnapja előtti szombaton tartottunk Csíkszereda Szent Ágoston-plébániáján Alcsík és Felcsík fiataljainak. A fiatalok érkezése, a paptestvérek jelenléte mind azt sugallták számomra, itt valami készülőben van: valamit az Isten nagyon előkészített. Nem csalódtam a megérzésben. Csillag Csilla segítő nővér valami olyasmit mutatott, amiben benne tudtunk lenni, át tudtuk érezni a csoda varázsát. Igen, megszülettem, de az Isten is belénk született. A lelkinap során volt játék, ismerkedés, zümmögés, mély volt a szentmise ünneplése, amelyen Kovács Zsolt plébános bátorított, sikerült a feje tetejére állítani, kicsit másként láttatni az életet és a Lényeget is. Aztán a szentmisét meghosszabbítottuk egy szentségimádással, kellett a csend, az elmélkedés, a szabad ima és végül a köztünk maradt Jézus áldása. A lelkinap a csoda születése volt! Véget ért, de örömmel tervezzük már a nagyböjtit is…

Csíki Szabolcs, Csíkdelne

Lélekmelengető programon vettünk részt december 14-én Székelyudvarhelyen az adventi ifjúsági lelkinapon, amelynek a mottója „Élj! Égj! Lépj!” felszólítás volt. A nap során központi szerepet kapott az ima, a szentgyónás, az Oltáriszentség, valamint a hivatás. Pantea Tibor ferences atya csodálatosan tanított a fent említettekről, amit a vele érkezett fiatalok tanúságtételeikkel tettek teljessé és számunkra közelebbivé. Amikor Tibor testvér a szentgyónásról beszélt, azzal mindenki egyetértett, hogy nem igazán közkedvelt ez a „program” az emberek számára, viszont ő egy kicsit közelebb hozta a szívünkhöz. A lelkinapon szerepet kapott a játék is, hiszen akármennyire „nagyok” vagyunk, a játék nagyon fontos az életünkben, hiszen így a kisgyermek a szívünk mélyén mindig élni fog. A lelkinapot egy gyönyörű, mély szentségimádással zártuk, amit Tamás Barna atya vezetett a Hálleluja zenecsoporttal közösen. Imaszándékom, hogy a következő lelkinap is legalább ennyire szép legyen, és hogy tudjunk még több fiatalt megszólítani, az Úrhoz közelebb vinni.

Stroia Andrea, Székelyudvarhely

„Nyitott barlang” mottóval tartottunk ifjúsági lelkinapot a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián. A lelkinapunk moderátora P. Bátor Botond pálos atya volt Hargitafürdőről. Az életvezetés művészetére sarkalt elmélkedéseivel, a boldogságkeresésről, a jó és rossz gondolatok megkülönböztetésének fontosságáról beszélt. Rávilágított, hogy a jó tapasztalatok forrásként szolgálhatnak, amelyekből mindig erőt meríthetünk és segítenek előrehaladásunkban. Személyes élményeit osztotta meg, amelyek az Istennek odaajándékozott élet szépségéről tanúskodtak, majd karácsony titkára világított rá a betlehemi nyitott barlang képével és egyértelműsítette üzenetét: „A szeretet nyitottság – ne zárkózz be!”Szentmisével és elmélkedéssel zárult a lelkinap, amelyről feltöltődve és a jobbá válásunk vágyával tértünk haza. Hála van a szívünkben e szép, tartalmas adventi napért!

Kovács József, Kézdivásárhely

„Minden forrásom belőled fakad” mottóval gyűltünk össze lelkinapra a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián 24 fiatallal. Gyergyóremetétől Brassóig több helyről érkeztek a nyitott fiatalok. Dicsőítő ifjúsági zenekaruk emelte a ráhangolódást. Az Oltáriszentség élettápláló fontosságáról elmélkedtünk. Megértettük, hogy az Oltáriszentség nem a köztünk levő, hanem a bennünk levő Jézus, és hogy nem egy leltári vagy muzeális tárgy, hanem az életünk éltetője. A csoportbeszélgetések mélyek és őszinték voltak, a közösségi élmény ajándék volt számunkra. A szervezők hozzáállása a Szentlélektől vezetett volt az önzetlenségük által.

Bartos Károly, Kézdisárfalva