Lépések a tudatos médiahasználat irányába

Internetbiztonsági trénereknek szervezett képzést a Pro Educatione Egyesület

0
1203
Fotók: Pro Educatione Egyesület.

Az online bántalmazás és zaklatás, az úgynevezett cyberbullying volt a fő témája annak a Légy az internetbiztonság trénere! elnevezésű két modulos képzés első moduljának, amelyet december 2–3. között tartottak a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A Pro Educatione Egyesület és a Spektrum Oktatási Központ a Média–Tudatosság–Kreativitás közös programsorozatuk keretében olyan személyeknek kezdeményezett képzést, akik foglalkozásokat vezetnek gyermek-, ifjúsági és szülői csoportoknak a médiatudatosság és az internetbiztonság témakörében.

A 15 résztvevő között ifjúsági és közösségfejlesztő civil munkások, valamint tanárok voltak. A meghívott oktató, a magyarországi dr. Baracsi Katalin LL.M, családjogi szakjogász, internetjogász a fiatal korosztály, az iskolások médiahasználatára, valamint a cyberbullying-megelőzés témakörére koncentrálva osztott meg értékes információkat, tapasztalatokat és jó gyakorlatokat a résztvevőkkel, amelyek biztos alapot jelenthetnek számukra a tudatos médiahasználat témájában tartandó foglalkozásaikhoz.

Bár a 21. század legfontosabb kompetenciájának is tartják a tudatos és biztonságos médiahasználatot, a székelyföldi szervezetek gyakran tapasztalják, hogy nincs még kialakulva ezen a téren egy hazai szakember-állomány, amelyre szélesebb médiaoktatási tevékenységet alapozni lehetne, akik pedig ilyen foglalkozásokat vezetnek, nagyon túlterheltek. Éppen ezért kezdeményezte a Pro Educatione a Légy az internetbiztonság trénere! képzést, amelynek célja olyan helyi szakemberek kinevelése, akik a saját tevékenységi környezetükben facilitátorrá válnak, és ők maguk is használni fogják az elsajátított anyagot a fiatalokkal és a felnőttekkel való munkájukban.

Az első modul kiemelt témája az online bántalmazás, a cyberbullying volt. Az első nap ismeretalapozó gyakorlatait és hasznos példáit követően a második képzési napon a résztvevők jobban elmélyülhettek a témában és a részletes kérdésekben, megismerték a tudatos médiahasználattal kapcsolatos releváns szakmai felvetéseket, a szakirodalmat, valamint gyakorlati tanácsokat kaptak az internetes bántalmazás megelőzésére, illetve arra vonatkozóan, hogy miként tudnak erről hatékonyan kommunikálni különböző korosztályokkal.

A meghívott szakember, dr. Baracsi Katalin neve a Safer Internet Program kapcsán vált ismertté erdélyi körökben, hiszen a magyarországi Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat médiatudatosságra nevelő programjának képviseletében már nem első ízben tartott itt előadást. Tavaly ősszel, szintén a Pro Educatione Egyesület és a Spektrum Oktatási Központ szervezésében, a Gyermekeink az interneten kétnapos programon tartott foglalkozásokat csíkszeredai és csíkszentdomokosi iskolásoknak, valamint szülőknek és pedagógusoknak.

dav

A képzés első moduljának megvalósulását a Bethlen Gábor Alap, valamint a Linzi Egyházmegye Osthilfe Segélyalapja támogatta. Az internetbiztonsági trénerképzés januárban folytatódik, a második modulban a helyi kutatások megismerésére, továbbá a hazai kezdeményezésekre koncentrálnak.

A biztonságos internethasználat 2018 óta kiemelt témája a Pro Educatione Egyesületnek. Azt tapasztaltuk, hogy a szülők, pedagógusok nagy többsége nagyon nehezen tudja követni a gyerekek eszközhasználati szokásait, preferenciáit, az új online terek kommunikációjában rejlő csapdák kezelése is nagy kihívást jelent számukra, emiatt egyre inkább mélyül a digitális szakadék a generációk között. Programjainkkal próbálunk segítséget nyújtani, elsősorban a szülőknek és pedagógusoknak, felnőttképzésben dolgozó szakembereknek digitális kompetenciáik fejlesztése érdekében, hogy ezt a tudást kamatoztatva, támaszt nyújthassanak a gyermekeknek, fiataloknak az internet és a közösségi oldalak biztonságos, etikus és tudatos használatában. Kezdeményezéseinkben számos szervezet szakmai partnerségére számíthatunk, mint a Spektrum Oktatási Központ, a Sapientia EMTE a média hatásait kutatócsoportja, a Juventutti Alapítvány.

Pro Educatione Egyesület, közlemény