300 éves a nagybányai Szentháromság-templom

0
3629
Fotók: Szatmariegyhazmegye.ro

Erdély legrégibb, barokk stílusban épült istenháza a nagybányai Szentháromság-templom. Jubileumi évet ünnepelnek a helyiek.

A nagybányai plébánia már az 1333-1335-ös pápai tizedjegyzékekben szerepel. Az 1347-ben megújított királyi kiváltságlevél szerint Nagybánya városa szabadon választhatta plébánosát. A reformációt követően, 1687-ben Nagybányán letelepedtek a jezsuiták és 1691-ben Lipót császártól megkapták a város összes templomát – ezek azonban 1711-ig többször is gazdát cseréltek. A jezsuiták 1718-1720 között építették a mai Szentháromság-templomot.

„Meghatott lélekkel és mélységes hálával állunk itt Isten színe előtt, hogy kegyelmeinek túláradó bőségét megköszönjük, azért, hogy az Ő hajléka, a most látható templom, 300 éven át őseink otthona, a megszentelődés helye, az Istennel való szoros együttlét áldott alkalma volt, ahonnan áldás fakadt sok ember számára” – imádkozott Szmutku Róbert nagybányai esperes december 1-jén, vasárnap a közösség jubileumi évét nyitó szentmisén.

Hangúlyozta, a hálát a 300 évért nem csupán egy szentmisében akarják megünnepelni, hanem egy éven tartó ünnepségsorozatban szeretnénk megélni a Krisztushoz való tartozás örömét és megerősödni hitükben. Hozzátette: ez az év az összetartozás éve, először Krisztussal és rajta keresztül egymással – számol be az alkalomról a szatmári egyházmegye sajtóirodája.

„Bennünket nem a kölcsönös szimpátia, nem a közös érdeklődés, nem is csak a múlt, hanem az élő Krisztus köt össze, amit a jubileumi év mottója is jelez: Eucharisztikus testvériség. Ma, az egyházi év első napján azért imádkozunk, hogy Isten fogadja kedvesen hálánkat, közös imáinkat a múltúnkért, és adjon erős hitet, élő reménységet, megújuló szeretetet, hogy ebben a jubileumi esztendőben legyünk élő kövekként egymásra épülő lelki templom.”

Az új egyházi évben számos programot terveztek a jubileumi év ernyője alá, így már decemberben további hat rendezvényt tartanak: 6-án, este 7 órától zongoraestet Diaconescu Mihai, a kolozsvári Gh. Dima Zeneakadémia zongora tanszékének tanára előadásában, a Művészeti Líceum dísztermében (Colegiul de Arte Baia Mare); 15-én,  a Szentháromság-templomban lelkinapot tartanak, amelyen Bodor Attila gyulafehérvári teológiai tanár tart előadást az ősegyház életéről az Apostolok Cselekedetei alapján; 20-án karácsonyi koncertet nagybányai zeneművészek előadásában; 22-én plébániai karácsonyi műsort; 24-én, este 11-től pedig karácsonyi koncertet a Schola Rivulina előadásában ugyancsak a 300 éves templomban.

A közösség természetesen nem magában ünnepel, szeretettel várják a zarándokokat, érdeklődőket minden eseményükre. Az alkalmakról részleteiben lehet értesülni, tájékozódni a plébánia Facebook-oldalán.