Megáldották az egyházközségeket körbejáró monstranciákat

0
2325
Jakubinyi György érsek megáldja a monstranciákat. Fotók: SIS Facebook-oldala.

Jakubinyi György érsek advent első vasárnapján a gyulafehérvári székesegyházban ünnepi szentmise keretében megáldotta azt a nyolc monstranciát, amelyek az év során minden egyházközségbe eljutnak. A 2020-as év az Eucharisztia éve lesz a gyulafehérvári egyházmegyében, így a magyarországi missziós kereszt mintájára az egyházmegye Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja címmel lelki programot tervez a hívek számára. Egy-egy, erre a célra készült monstrancia indul útra az egyházmegye nyolc rekollekciós kerületében.

A főpásztor homíliájában az eucharisztia alapításáról és életünkben betöltött szerepéről beszélt. Jézus Krisztus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben a mi hitünk forrása – hangsúlyozta a főpásztor. Ez a hit tartotta meg az egyházunkat az évszázadok során, és ez a mi személyes életünknek is az éltető forrása, amelyből táplálkozhatunk.

A megáldott monstranciákat e hét folyamán, a papi rekollekciós szentmisék keretében ünnepélyesen átveszik a főesperesek. Innen indul majd minden főesperesi kerületben az Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja című program. A kerületek saját beosztása és saját elképzelése szerint jár plébániáról plébániára a megáldott monstrancia, alkalmat teremtve minden egyházközség számára egy Jézussal való szép, bensőséges, ünnepi találkozásra.

Minden helyszínen ez az alkalom az egyházközség ünnepi előkészülete lehet a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Egy nap, amely szentségimádások, imaórák és tetszés szerinti közösségi programok útján lehetőséget ad a híveknek a szentségi Jézus jelenlétében való elmélyülésre, az Eucharisztia átformáló erejének megtapasztalására.

A monstranciákrólA monstranciákat Hajas László székelyudvarhelyi művész készítette, minden részletet úgy kialakítva, hogy a mű szimbolikájában összefonódjon a mi személyes életünkkel.

Az alkotásba a művész beledolgozta Jézus életének néhány fontos momentumát: A kereszt átlója 33 cm, az ostya és a ráma közötti rész is 33 mm. Ez az Úr Jézus földi életkora. A feszületben 40 rovás van, mivel Jézus 40 napig volt a pusztában. A rámán lévő 12 motívum a 12 apostolnak a szimbóluma, akik a legközelebb voltak az Úr Jézushoz, és akiket elsőként küldött misszióba az Úr Jézus, hirdetni az örömhírt.

A keret alatt egy szív foglalja magába a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbólumát, amelynek forrása táplálja azt az életfát, amely az emberiséget szimbolizálja: azokat, akik hisznek és bíznak az Úr Jézusban. Az alján lévő kőrgyűrű emlékeztet Jézus jelenlétére közöttünk, a fa anyagának fehér része a forrás továbbfolyását jelképezi. A fügefaszegeket, amelyek a keretet biztosítják, a Međugorje -i Križevac hegyéről hozta a művész. Azzal az üzenettel építette be a monstranciákba, hogy mindannyian hozzunk életünk során minél több jó gyümölcsöt, amely kedves az Úr Jézus szemében. 

Molnár Izabella