Szent Katalin-búcsút ünnepeltek a 130 éves temesvári templomban

0
1569
Fotók: Gerhardus.ro

Idén 130 éves a Temesvár-belvárosi plébánia Szent Katalin-temploma. Búcsúünnepén Pál József Csaba megyés püspök mutatta be a legszentebb áldozatot.

A Temesvár-belvárosi plébánia létezését már 1333-ból származó feljegyzések is tanúsítják, majd a török uralom után, 1716-ban újraalapították. Jelenlegi plébániatemplomát 1889-ben szentelték fel Alexandriai Szent Katalin tiszteletére. Az idén 130 éves templom búcsúünnepén Dirschl Johann általános helynök, a templom plébánosa meghívására a szentmisét Pál József Csaba megyés püspök mutatott be szentmisét, amelyen a temesvári egyházmegye lelkipásztorainak egy csoportja koncelebrált – számol be az alkalomról a temesvári egyházmegye sajtóirodája.

Homíliájában Dirschl Mates újaradi plébános a védőszent alakját idézte meg, aki a tizennégy segítő szent közé tartozik, és aki életében nem csupán szépségével, hanem műveltségével is kitűnt kortársai közül. A legenda szerint Katalin állhatatosan és bölcsen védte meg keresztény hitét a római birodalmat irányító egyik uralkodó előtt és inkább a vértanúhalált választotta, mintsem az isteneknek áldozzon. Erre utalva a szentmise szónoka úgy fogalmazott: csak az tud másokat is meggyőzni, aki maga is szilárd hittel rendelkezik és ebben Alexandriai Szent Katalin a keresztény hívek példaképe.

A búcsús liturgiát közismert egyházi énekek tették még ünnepélyesebbé Moldovan Denis orgonista és az általa vezetett énekkar előadásában. A szentmise végén Dirschl Johann általános helynök köszönte meg a jelenlévőknek, oltártestvéreknek és a padsorokat megtöltő híveknek a közös ünneplést.