Megáldották a felújított Wegenstein orgonát Temesváron

0
2162
Fotók: Gerhardus.ro

„A zene a lélek nyelve” – XVI. Benedek nyugalmazott pápa szavai a liturgikus év utolsó vasárnapján, november 24-én a Temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban hangzottak el a felújított Wegenstein orgona megáldása alkalmából bemutatott püspöki szentmisén. A nem mindennapi hangszeren több mint 2000 sípból szól a dicsőítő muzsika.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős magyar államtitkár idézte az emeritus pápa szavait: „A zene a lélek nyelve, ezért miközben minden kultúrát áthat, valójában egyetemes. Az emberi élet minden mozzanatát elkíséri, a fájdalomtól a jókedvig, a gyűlölettől a szeretetig, a szomorúságtól az örömig, a haláltól az életig. Az évezredek során a zenét mindig olyan érzelmek közvetítésére használták, amelyeket szavakkal nem lehetett kifejezni” – ezzel az idézettel köszönte meg az államtitkár a kórusnak a szolgálatot és az orgonistáknak, akik megszólaltatták a felújított hangszert. Soltész Miklós többször is hangsúlyozta: a keresztény hit megőrzése közös feladata minden embernek, bármilyen nemzetiséghez és vallásfelekezethez tartozzék is – számol be az eseményről a temesvári egyházmegye sajtóirodája.

A köszönet hangján szólt Kapor János plébános, a helyi közösség lelkipásztora is, aki arról tájékoztatta a híveket, hogy az utóbbi néhány évben Magyarország kormánya többször nyújtott támogatást, így a templom tetőzete, az üvegablakok, most pedig az orgona felújításához, összesen 38 millió forint értékben. A szentmisén jelen lévő Farkas Imre alpolgármester pedig arról számolt be, hogy a temesvári Polgármesteri Hivatal a templom fűtési rendszerének felújítását támogatja, és a munkálatok első szakasza már befejeződött.

Homíliájában a szentmisét bemutató Pál József Csaba megyés püspök az evangéliumi részhez kapcsolódóan az ünnep üzenetét emelte ki mondván: amikor azt keressük, hogyan élhetnénk értelmesebb életet vagy hogyan lehetnénk jobban hasznára embertársainknak, olyan fényt keresünk, amely segít tájékozódni. Számunkra Krisztus élete és tanítása ez a fény, amelyet követni akarunk.

„Ma Krisztus Király ünnepe van, és ez a kifejezés, hogy Jézus Krisztus király, talán meg is zavar egy kissé, mivel a királyokról egészen más elképzelésünk van. Igen, lehet Őt királynak nevezni, de ez esetben egészen másfajta királyságról van szó. Krisztus nem földi hatalmat akar megvalósítani, hanem azt akarja, hogy a teremtő szeretet uralkodjék az életünkben, ez vezéreljen, ez töltse el életünket, ez hassa át emberi kapcsolatainkat is. Ezt nem megparancsolja, hanem életével és halálával mutatja meg nekünk” – fogalmazott a főpásztor. A szentmise végén a püspök, Soltész Miklós államtitkár, Farkas Imre alpolgármester, Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ-elnök, Tamás Péter tiszteletbeli konzul és Gazda István református lelkész, az Új Ezredév gyülekezet lelkipásztora közösen vonultak fel a csigalépcsőn a templom kórusába, ahol a főpásztor megáldotta a felújított orgonát, majd üdvözölte az énekkar tagjait, valamint Bajkai-Fábián Róbert, Dumitresc Emil és Dumitresc Norbert orgonistákat, akik a szentmise zenei szolgálatában közreműködtek.

A liturgia keretében a temesvár-gyárvárosi egyháztanács négy tagja magyar, román, német és olasz nyelven üdvözölte az egybegyűlteket, kiemelve az ünnepi esemény különleges jelentőségét, a templom Wegenstein orgonája új játszóasztalát, amely Sándor Péter orgonaépítő mester csíkszentsimoni műhelyében készült. Mint azt a mester elmondta, a munka öt alkalmazottal mintegy 3-4 hónapig tartott a műhelyben, azt követően pedig a helyszínen folytatódott a munka, ahol a játszóasztalt és az elektronikai részt szerelték be, megtakarítottak orgonasípokat, kijavítottak kisebb hibákat és újrahangolták a hangszert.

A Millenniumi templom orgonája Dessewffy Sándor megyés püspök ajándéka, az ő megrendelésére készült Carl Leopold Wegenstein temesvári orgonaépítő műhelyében, összesen 2 646 sípot tartalmaz, egyesek közülük elérik a 3-3,5 métert. Elmúlt idők üzenetét tolmácsolja a jelennek a templom orgonája és hírét viszi a jövőbe.