Krisztus Királyt ünnepelték a nagyváradi székesegyházban

0
1194
Fotók: Hirek.varad.org

Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja, amit XI. Piusz pápa rendelt el 1925-ben. Vasárnap, november 24-én, Krisztus Király ünnepén 11.00 órakor Böcskei László megyés püspök celebrált szentmisét a nagyváradi székesegyházban. „Isten mindig tartogat számunkra meglepetéseket” – hangsúlyozta a főpásztor, aki Ross Márton temesvári nyugalmazott püspök, valamint Fodor József általános helynök koncelebrálásával mutatta be a legszentebb áldozatot.

A bevezető gondolatokban a főcelebráns Krisztus Király ünnepének a jelentőségét foglalta össze. A liturgikus év utolsó vasárnapját ünnepeljük. Az Úr Jézus élettörténetét szemlélve, különösen a keresztre feszítésre figyelünk, ez van ránk a legnagyobb hatással. Ez azonban csak megkoronázása annak, amit az Úr tett értünk az üdvösségtörténet folyamán – számol be az alkalomról a nagyváradi egyházmegye sajtóirodája.

„Az elmúlt év alatt végig elmélkedhettük azokat a pillanatokat, lépcsőfokokat, amelyek által mi is életünkben közelebb kerülhettünk Istenhez, megfogadtuk tanítását, hogy életünket jobbá tegyük. Megtapasztaltuk, hogy az út során segítségünk Jézus Krisztus, aki hűséges, Ő itt van közöttünk az oltáriszentségben, neki adunk hálát és tőle kérünk kegyelmet a továbbiakban is” – fogalmazott a püspök.

A prédikációban a főpásztor személyes élményéről számolt be, hogy amikor néhány hónappal ezelőtt felkereste Hollandiában az egyházmegyei Caritas partnereit, akik önkéntes alapon segítenek a rászorulóknak – többek között az nagyváradiaknak is gyűjtenek – az egyik templom homlokzatán azt a feliratot olvasta, hogy „Isten mindig tartogat meglepetéseket a te számodra!”. Egy nyíl mutatott arra, ahol a támogatók összegyűlnek, hogy napjaink individualista és uniformizálásra törekvő világából kilépve, új úton járva felfedezzék az élet mélységeit, megtapasztalják a találkozásokban rejlő sokfajta örömöt.

„Sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek elzárkóznak, eltávolodnak egymástól, és ez kiüresedéshez vezet. Amikor Krisztust királyként ünnepeljük örömmel, az Istennel való kapcsolattartónk fő tulajdonságát állítja elénk az egyház, mégpedig a királyi tekintélyt, amely megóv az eltévelyedéstől, megvéd a veszélyektől, a jóra és a többre vezet” – fejtette ki Böcskei László.

„Ezen az ünnepen is elmondhatjuk, hogy Isten tartogat meglepetéseket számunkra. A mai evangélium segít ennek megértésében. Mit akar mutatni ez a királykép a földi hatalmaknak? Jó példát, de sajnos kevésszer követjük. Az evangélium királyképében nincs pompa, fény vagy trónus, csak kiszolgáltatás és egy összetört élet: gonosztevőként a gonosztevők között, felfeszítve, kigúnyolva, megvetés és gúny mindenki részéről. Ha te vagy a zsidók királya, segíts magadon és rajtunk is, rendelkezz, intézkedj, éreztesd hatalmad és erőd, kiáltják, mert ez a király dolga. Rendelkezz önmagad fölött is, a nép javára, mert ez szilárdítja meg hatalmadat, szabadítsd meg magadat és akkor követünk, ha nem teszed, semmit sem érsz, és akkor csak becsaptál minket” – fogalmazott a megyés püspök. Hozzátetet: mindez nem csak a közhatalmat gyakorlókra alkalmazható, hanem ránk is, amikor mi magunk akarjuk meghatározni életünk alakulását, amikor jólétem feltételeit, haladásom lépcsőit határozom meg úgy, hogy én vagyok környezetem alakítója kényem-kedvem szerint, másoknak az alárendelése, eszközként való felhasználása által.

A püspök elmondta, Jézus nem ragaszkodik szabadságához, hatalmához. Minderről lemond az Atya akaratának teljesítésének érdekében. Egy hatalmas és mindenható Istent keresve egy gyenge és kiszolgáltatott Istent találunk, aki függ a kereszten értünk. Ez megzavarhatja gondolkodásunkat. Istennél azonban a hatalom és mindenhatóság nem az emberi elgondolás szerint mutatkozik meg. A helyes istenkép, aki lealacsonyodik, szeretettel szólít meg és közelit meg minket, ismét itt van előttünk a mai ünnepen, hogy belevésődjön hitünkbe. Isten lealacsonyodik a mi szintünkre, hogy megtaláljon minket Jézus Krisztusban. A jobb oldali gonosztevő ott talált gyógyulást és megtért a kereszten, a lét legmélyebb pontján, a legnagyobb tehetetlenség pillanatában. Jézus a kereszt kiszolgáltatottságában is talál erőt arra, hogy másokat megsegítsen és másokat, minket megmentsen.

„Ezek a megrázó jelenetek nem kellene elijesszenek minket, hanem bátorítaniuk kellene, hogy megtérjünk és helyes istenképet alakítsunk ki magunkban. Vannak mélységek a mi életünkben, ahol semmilyen emberi erő nem segíthet, de Isten igen! Ő leereszkedik mindig hozzánk, a legnagyobb mélységekig. Mert Isten mindig tartogat meglepetéseket számunkra. Sokszor türelmetlenkedünk, elégedetlenkedünk, de Ő nem! Ő mindig kész új ajtókat nyitni számunkra az életre vezető úton. Tegyük fel magunk számára a kérdést: mit tettem egyházamért, az evangélium hirdetéséért, saját és mások üdvösségéért. Együtt éreztem-e az Úrral, amikor szenvedő embertársaimban közelített meg engem?” – fűzte hozzá a főpásztor.

Az egyházzenei szolgálatot a székesegyház Szent László Kórusa és Zenekara látta el, Kristófi János vezetésével. A szentmise a Te Deum eléneklésével és szentségi áldással ért véget.