Jézus barátaiként ministrálnak

0
1482
Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán felhívta a gyerekek figyelmét, hogy ők Isten temploma. Fotók: szatmariegyhazmegye.ro.

Idén is megszervezte ministránsoknak szánt képzését a szatmári Egyházmegyei Ifjúsági Iroda november 8-án és 9-én, pénteken és szombaton, az erdődhegyi Helga Winter közösségi házban és környékén. Harminckét általános iskolás gyerek használta fel az alkalmat arra, hogy ismeretekkel, tudással töltse meg szeretetből végzett oltárszolgálatát – tájékoztat a szatmári egyházmegye honlapján.

Az információk átadása ezúttal is játékos formában történt, Csiszár Lóránt és Tyukodi Beáta SJC referensek pedig minden kérdésre válaszoltak. Az érdeklődés nagy volt, a kis ministránsok mindent megkérdeztek, amit eddig nem pontosan értettek: miért vagy hogyan kell a szentmisén a különböző cselekedeteket végezni.

Szombaton a legszentebb áldozat megünneplésén is részt vehettek együtt. Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán mutatott be tíz órától körükben szentmisét, a prédikációban a találkozó mottójához – Ti Isten temploma vagytok – kapcsolódva. Arra kérte őket, Jézus barátaiként végezzék szolgálatukat. „A barátok segítik egymást. Ti az oltár körüli munkátokkal Jézust segítitek abban, hogy vele együtt ünnepelhessük meg a legszebb örömünnepet, a szentmisét. (…) Ti Isten temploma is vagytok! Ez azt jelenti, hogy Isten temploma élő és ti vagytok az! Különbség van a kőtemplom és az élő templom között. A kőtemplom mozdulatlan, nagysága és felszentelése, szent jellege által dicsőíti Istent. Viszont abban, ami élő, abban erő, dinamika, lüktetés, mozgás van. Mindazt, amit a kőtemplom külsejével és belsejével hirdet – vagyis Isten szeretetét és nagyságát –, nektek, élő templomoknak kell elvinni a kőtemplom falain kívülre is!”

A szombati nap során a ministránsok elgyakorolták a szentmisén való szolgálat egyes cselekedeteit, mint a csengetés, olvasás, áldoztatótálca tartás. Hazainduláskor mindannyian magukkal vitték a képzésen tanult imát is: „Atyám, buzdíts, erősíts, támogass munkám végzésében, hogy a feladat, melyet nevedben megkezdek, a te dicsőségedre, nekem és embertársaimnak pedig megelégedésre és örömre váljék. Ámen.”

Forrás: szatmariegyhazmegye.ro