Szent Imre búcsút ünnepeltek a marosvásárhelyi katolikus iskolában

0
2696
Fotók: www.rakoczi.ro

Védőszentjének búcsúünnepét tartotta a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum közössége november 5-én.

A Keresztelő Szent János plébániatemplomot megtöltötték az iskola ünneplőbe öltözött diákjai és tanárai, akik közül a legkisebbek még csak most ismerkednek az iskola védőszentjével, míg a nagyobbak már több év tanítását és buzdítását elevenítik fel magukban a szentmisére készülve.

Szent Imre herceg, akit vitéz katonaként, de ugyanakkor békeszerető, erényes és rendkívül művelt ifjúként tart számon a történelem, a mai kor fiataljainak is példaképe lehet. Ehhez viszont meg kell ismerniük a tőlük korban annyira távoli szent herceg életét és jellemét. Ennek érdekében az iskola lelkésze minden tanévben kiválaszt egy Szent Imre életpéldájából merített lelki mottót, amely a tanév során a diákok törekvéseinek fókuszában áll. A tavalyi év mottója: „Légy igaz ember! Mondj igazat!” Ezt váltotta fel az idei tanévre választott mottó: „Tarts mértéket! Légy az önuralom mércéje!” Ezt a tanácsot próbálják a diákok követni az év folyamán minden törekvésükben, döntésükben – az iskolában és iskolán kívül egyaránt.

Az ünnepet megkoronázta a diákok és tanárok ünnepélyes fogadalomtétele, amelynek során elköteleződtek abban, hogy az iskola lelki-szellemi tanításához méltó diákok, illetve pedagógusok lesznek: törekednek az igazmondásra, a saját tetteikért, társaikért és környezetükért való felelősségvállalásra, továbbá elfogadóak és együttműködőek lesznek. Tehetségüket, talentumaikat okosan használják és képességeik szerint megsokszorozzák, életük döntéseiben és nagy kérdéseiben pedig tudatosan keresztény válaszokat igyekeznek keresni.

Molnár Izabella