Megáldották a Schönstatti nővérek új közösségi házát Temesváron

0
2231
Fotók: Gerhardus.ro

Pál József Csaba megyés püspök a temesvári egyházmegyés lelkipásztorok, szerzetesek és szerzetesnők, valamint a több plébániáról érkezett hívek népes csoportja jelenlétében, szentmise keretében megáldotta a Schönstatti Márianővérek temesvári közösségi házát október 25-én.

A kiemelkedő eseményen részt vett M. Ilga Dreier tartományfőnök, valamint a németországi és ausztriai nővértársak. Üdvözlő beszédében Bukovics Erika Mária nővér köszönetet mondott a püspüknek és munkatársainak, továbbá mindazoknak, akik segítettek a közösségi házat otthonossá és szebbé tenni – számol be az eseményről a temesvári egyházmegye sajtóirodája.

„A házszenteléssel Isten és a Szűzanya áldását kérjük házunkra és tevékenységünkre. Szeretnénk, ha azok, akiket meghívtunk erre a közös ünneplésre és akik a házunkba betérnek, részesüljenek ebben az áldásban, velünk örvendjenek, hisz ők is részesei ennek az új kezdetnek. A Romániai Schönstatt Mozgalom, de mindenekelőtt a nővércsalád életében új korszak kezdődött el itt, Temesváron, itt, Romániában, és ehhez elengedhetetlen Isten és a Szűzanya, a Háromszor Csodálatos Anya Schönstatt Győzedelmes Királynője oltalma és vezetése a szeretetszövetségben” – mondta Bukovics Erika-Mária nővér.

Ezt követően M. Ilga Dreier tartományfőnök felidézte a temesvári indulás pillanatait, amikor Kapor János plébános több mint egy évtizeddel ezelőtt felkarolta ennek a mozgalomnak a tevékenységét, illetve M. Aenn nővér fáradhatatlan munkáját, aki évekig szolgálta a mozgalom romániai megerősödését.

„Amikor erre a házra nézek azt mondom, hogy ez Mária háza, Schönstatt ház, egyházmegyénk egyik biztos pontja, ahol a Szűzanyát különösen is tisztelik, Mária egyik otthona” – fogalmazott román nyelvű szentbeszédének bevezetőjében a szentmisét bemutató Pál József Csaba megyés püspök. Magyar nyelvű homíliájában a mozgalmakat és azok tevékenységét állította középpontba a főpásztor mondván: a jó Isten gondját viseli az egyháznak, ezért küldte el az Ő szent Fiát, és hagyta ránk a Szentlelket.

„Amikor a Szentlélek látja, hogy az egyháznak szüksége van különféle ajándékokra, karizmákra, megadja azokat. Különböző embereknek különleges karizmákat is ad, hogy ezekkel az egyházat a maga teljességében vagy annak különféle aspektusai szerint megújítsa. Ilyen karizmája volt Szent Benedeknek, Assisi Szent Ferencnek, Szent Domokosnak, Loyolai Szent Ignácnak, Szent Teréznek. Azok a rendek, amelyek akkor megalakultak, mind mozgalmakként indultak el. Így tesz a Szentlélek ma is, így hívta életre Kentenich atya által a Schönstatt Mozgalmat, hogy Szűz Mária különleges szeretete és példája által megújítsa az egyházat” – fogalmazott a püspök, majd XVI. Benedek pápát idézte: Az egyházi mozgalmak és új közösségek jelentik az egyik legfontosabb újdonságot. (…) Tanúi voltunk egy erőteljes missziós lendület feléledésének, amelyet az a vágy mozgatott, hogy szeretnék mindenkinek továbbadni azt a kincset, amit a Krisztussal való találkozás jelent, s amelyet úgy éltek meg, mint az egyetlen megfelelő választ az emberi szív mély szomjúságára az igazság és a boldogság iránt. (XVI. Benedek pápa beszéde a püspökökhöz az egyházi mozgalmakról és új közösségekről 2008. május 17-én).

A főpásztor örömét fejezte ki, hogy a temesvári egyházmegyében négy Schönstatti Márianővér szolgál, mint azt megfogalmazta, Máriaként és Máriával. A közösségi ház ünnepélyes megáldását követően a jelenlévők az udvaron agapén vettek részt.
A temesvári schönstatti nővércsalád tagjai: Bukovics Erika-Mária nővér, Marie-Gudrun Glückert nővér, Horváth Beáta-Mária nővér és Tari M. Böbe nővér.