Beléptek a szűkebb tanítványi körbe

0
1894
Fotók: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ/Facebook

Ünnep van a gyulafehérvári szemináriumban: ma, a harmadéves növendékek felvételt nyernek a papjelöltek sorába. Az ünnepi beöltözést megelőzően tegnap este a jelöltek átvették reverendájukat.

Kiss Endre spirituális elsősorban a beöltözendőkhöz szólt. Beszédében kiemelte, hogy életükben lezárul a tanítványság korszaka, amely a gyökérverés ideje volt, a Krisztusban való gyökérverés ideje. A beöltözés által egy új kezdet érkezett el számukra, és fontos, hogy híddá váljanak Isten és az emberek között. Amikor vasárnap kiszólítják Krisztust követni és a szűkebb tanítványi körhöz tartozni, megvallják azt, hogy készek továbbra is Krisztust követni és a szűkebb tanítványi körhöz tartozni. Az előttük álló időben továbbra is alakulniuk kell és fontos, hogy mindenki a maga részét odategye – számolnak be az alkalomról a papnevelő intézet honlapján.

„A reverenda Krisztust jelképezi, így Krisztust öltitek magatokra. Fontos, hogy ne álarcnak használjátok, hanem tanúságtételre” – zárta gondolatait az elöljáró.

Ezt követőn Kelemen Arnold főmagiszter szólt a növendékekhez. A diakónus beszédében mindannyiukat lángnak nevezte, akik a rajtuk átragyogó örömükkel felszítják társaikban azt a szeretetet, amely mindannyiunk hivatásának kezdetén jelen van és vezet. „Akarjatok Krisztushoz alakulni!” – bátorította őket.

„Ahogy a reverendát testre szabták nektek, hogy jól érezzétek magatokat benne, úgy magatartásotok, jellemetek is legyen Krisztushoz szabva” – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy ez az ünnep minden kispapnak egyben emlékezés és reményteli előrelépés hivatásukra nézve. A felszólalások után a reverendák átadás következett: a nagyobb éves kispapok, papok átadták „fiaiknak” a reverendát. Az ünnep a completorium elimádkozásával zárult.