Új programokat indít az idősek megsegítésére a szatmári Caritas

0
1706
Az eseményen felszólalt Román János, a szervezet vezérigazgatója is.

170 nagybányai szépkorú életminőségén kíván javítani a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet. A három éves projekt során létrehoznak egy idősnapközit és egy mobil étkezdét, valamint két, már létező szolgáltatást fejlesztenek tovább: az egyik szocializációs programokat, a másik főtt ételt biztosít az idősek számára.

Az utóbbi évtizedekben az idősek Románia egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegévé váltak. A 2011-es népszámlálás adatai szerint országos szinten az idősek 26%-a él egyedül, 23,30%-a pedig szegénységben, 14%-a korlátozott a napi teendők elvégzésében, míg 6,5% súlyosan korlátozott és családja támogatását is nélkülözi. Nagybányán, szintén a népszámlálás adatai szerint 14 173 szépkorú él, akik 10 akkreditált szociális szolgáltatóhoz fordulhatnak segítségért. A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet ebben a kontextusban indította el az „Együtt az időseinkért!” elnevezésű projektjét, amelynek gyakorlatba ültetése által 170 nagybányai idős életminőségén javít majd.

A 2019 augusztusa és 2022 júliusa között megvalósítandó, 2 785 379,66 lej értékű projekt társfinanszírozója a 2014-2020-es Humánerőforrás Operatív Programon (POCU) keresztül az Európai Szociális Alap.

Október 17-én, csütörtökön, Nagybányán került sor az „Együtt az időseinkért!” projekt hivatalos megnyitójára. Az eseményen a Caritas Szervezet részéről részt vett: Román János vezérigazgató, Józsa Nándor-Lóránd Máramaros megyei aligazgató, Apan Mónika Szatmár megyei aligazgató, aki egyben a projekt menedzsere is, a projektcsapat tagjai: Krupiczer Ildikó, Zubler Erzsébet-Szilvia és Ferencz Klára, továbbá a municípium alpolgármestere, Vida Noémi, a Nagybányai Szociális Igazgatóság vezetője, Diana Hîrb, a Máramaros Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség képviselője, Man Daniela Antoanela, Szmutku Róbert nagybányai római katolikus esperes, valamint Bogdan Gavra atya, aki a projekt ötletének megszületése óta aktívan támogatta azt.   

A projekt általános célja a nagybányai idősek életminőségének javítása négy, a szépkorúak igényeihez igazodó szociális szolgáltatás révén. A projekt keretében két új szociális szolgáltatást fog létrehozni a szatmári Caritas: egy idősnapközit és egy mobil étkezdét. Az idősnapköziben 20 társadalmilag elszigetelt, de mobilitásukat még őrző szépkorú részesül szakszerű nappali felügyeletben és vehet részt szocializációs programokon, megakadályozva ezáltal a családból való kiszakításukat. A mobil étkezde révén 40 szegénységben élő és otthonához kötött idős számára biztosít meleg, tápláló ebédet a Caritas, hozzájárulva ezáltal egészségi állapotuk javításához. Ugyancsak a projekt keretében két, már működő szociális szolgáltatás fejlesztését is tervezi a helyi Caritas: a szervezet Nagybányai Nappali Idősközpontjában 70 társadalmilag elszigetelt idős vehet majd részt szocializációs programokon, míg a Nagybányai Caritas Szociális Konyha 40, szegénységben élő szenior számára szolgáltat majd rendszeresen főtt ételt.

Az „Együtt az időseinkért!” projekt gyakorlatba ültetésének 3 éves időtartama alatt összesen 170 idős részesül támogatásban, amelyből 130 sikeresen leküzdheti az elszigeteltségből és a társadalmi kirekesztettségből adódó kiszolgáltatottságot.

Palincas Erika