Amazóniai szinódus: Értékelni kell a világi hívek karizmáját

0
1213
Ferenc pápa is bekapcsolódik a szinódusba. Fotó: Vatican News/Vatican Media.

Teljes erővel folytatja az amazóniai rendkívüli püspöki szinódus a mindennapi munkát, immár a három hetes tartam felénél járva. A hétfői üléseken 177 szinódusi atya mellett Ferenc pápa is részt vett. A felszólalásokon érintett fontosabb témák: a világi hívek karizmája és feladata, a nők küldetése az egyházban, a kiskorúak védelme és a sérülékeny idősek gondozása, a hivatásgondozás, a víz, mint elsődleges forrás és a kommunikáció jelenlegi kihívásai.

Újra végig kell gondolni az egyház szolgálati jellegét, mégpedig a szinodalitás összefüggésében – sürgette több felszólaló is. Amazónia térségében a helyi egyházban nagyobb szerepet kell biztosítani Isten szavának. Isten szava ugyanis hatékony és irgalmas, nevelő és prófétai, képző és átalakító, felhívó jellegű az átfogó környezetvédelemben és szociálisan elkötelező, kulturális és politikai egy mind humánusabb emberiség fejlődéséért. Ehhez Isten szavának új szolgái szükségesek, beleértve a nőket is, ezért a képzésükbe fektetni kell anyagilag is, hogy az evangéliumot el tudják vinni Amazónia minden térségébe.

A szolgálati egyházban egyre nagyobb szükség van a világi hívek karizmájának az értékelésére, mert éppen rajtuk keresztül lesz nyilvánvaló az egyház kilépő jellege, távol minden klerikalizmustól. Egy felszólaló azt javasolta, hogy a „viri probati”, a „kipróbált férfiak” és a nők egyházi szolgálati lehetőségeinek a témáját vitassák meg egy rendes püspöki szinóduson. Sürgették az állandó diakonátus bevezetését, mert ez igazi laboratórium lehet a „viri probati” számára, hogy aztán a papság szentségébe felvegyék őket házas emberekként. Azt is javasolták, hogy a nők egyházi szolgálata számára a papi renden kívül teremtsenek intézményeket, mint szolgálati helyeket, amelyek biztosítják a pánamazóniai területen a nők méltóságát és egyenlőségét.

A pedofília szörnyűséges bűne megkívánja, hogy az egyház éber és bátor legyen. A legnagyobb kihívás az átláthatóság és a felelősség a megtörtént bűnesetekkel szemben. Amazóniában bűnszövetkezetek rabolnak el gyermekeket a szexuális visszaélés és a szervkereskedelem számára. Csak Brazíliában az előző évből 62 ezer ilyen esetet tartanak számon. Amazónia térségében nagy a gazdasági egyenlőtlenség, ami még törékenyebbé teszi a szociális helyzetet. Erre prevencióval kell válaszolni, elébe kell menni a problémáknak.

A hivatásgondozás legyen az evangelizálás szerves része és kapcsolódjék bele az ifjúsági lelkipásztorkodás egészébe, merült fel a szinóduson. A megszólított fiatalok részére biztosítsanak megfelelő képzést, szent és elkötelezett élet tanúságtételével. Az amazóniai papság ne akadémiai tanítással álljon elő, hanem missziós lelkülettel és igazi papi szívvel.

A katekétikai képzésben sürgették az átfogó ökológiára nevelést, kiemelten a víz védelmét, ami az élet alapvető forrása. Ennek jelenlegi megoldatlansága okozza azt, hogy a térségben oly sok gyermek hal meg a víz fertőzöttsége következtében. Ennek felszámolására komoly tudatformálás szükséges.

A hétfői munkanap végén Ferenc pápa szót kért és néhány témához megjegyzést fűzött, kifejezésre juttatva, hogy milyen impulzusok érintették meg leginkább.

Forrás: Vatican News