Keresztény focikupa Tasnádon

0
1654
A szervezők reménye szerint a focikupa erősítette a részt vevő fiatalok pozitív versenyszellemét.

Az idei ifjúsági és gyermekprogramok keretében első alkalommal szervezték meg Tasnádon a keresztény focikupát, amelyet a tasnádi plébánia a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásával valósított meg.

Tasnádon és a környékbeli falvakban is jelentős probléma az egyházközség létszámának rohamos apadása. Ez a számszerű adat leginkább az ifjúság létszámán mérhető le. Célunk és egyben kötelességünk a rájuk való odafigyelés, még ha a születések száma töredéke is a 25 évvel ezelőttinek. Tevékenységeinkkel szeretnénk elősegíteni a „van értelme és jó itthon lenni” érzését, mivel egyre erősebb környékünkön a fiatalok elvándorlásának jelensége. Hogy mennyire szükség van a gyermekek és fiatalok irányítására, azt az augusztus 19–23. között megtartott bibliatáborunk is bizonyította, hisz közel 70 gyereket és számtalan önkéntest mozgatott meg. Gózner Artúr hitoktató, Kruzslitz Imre helyi plébános, Tóth Attila Levente és Husztig Róbert atyák, valamint Orosz Roland és Blaga Antoniu kispapok a Szentírás és alternatív pedagógiai módszerek segítségével foglalkoztak és fejlesztették e generáció lelki kompetenciáit. A nőszövetség és helyi pedagógusok kézműves foglalkozásai és a Mátyás Edwin, Czumbil Bernadette és Barth Patrick által vezetett ifjúsági zenélés egészítették ki a programot. Az összefogás biztosította e munka háttérét.

Október 12-én újra összegyűjtöttük a környékbeli és helyi fiatalságot, a sport és különösen a foci összekötő erejében bízva. A bajnokságon három korosztályban vettek részt a csapatok: első korosztályba az előkészítő osztályosok és az egy-négyesek, másodikba az öt-nyolcasok, a harmadik csoportba pedig a középiskolások kerültek. Minden csoportban három-három csapat méltó küzdelemben mérte össze tudását. Örömünkre, a második kategóriában még egy lányokból álló csapat is megmérettette magát. Különböző nemzetiségű és vallású gyerekek hét-nyolcasával alkották a csapatokat.

Kern Attila tornatanár vezette a mérkőzéseket, akinek ifjúsági csapata, a kaplonyi Fortuna is részt vett a kupán. Az első csoport győztese a Real-Barsza csapata volt, amelyik közösségünk roma nemzetiségű gyerekeiből verbuválódott. Őket is próbáljuk bevonni tevékenységeinkbe, hogy könnyebben integrálódhassanak közösségünkbe.  A második csoportban a kaplonyi Fortuna győzedelmeskedett, a harmadikban pedig a tasnádi Lándzsások legénysége. A program végén ebéddel kedveskedtek a szervezők, ami a tasnádi Caritas önkénteseinek és a helyi nyugdíjas klub munkájának köszönhető.

Reményeink szerint a nagyon vidám, de rendkívül sportszerű és jól szervezett focikupa erősítette a részt vevő fiatalok pozitív versenyszellemét és egymás kölcsönös elfogadását. Bízunk benne, hogy egész évi tevékenységeink elérik céljukat, és hozzájárulnak egy pozitívabb jövőkép kialakulásához fiataljainkban és a helyi szülőkben. Ehhez kérve az Úr áldását, találkozzunk újra a 6. adventi ifjúsági és gyermeknapon, december 14-én!

Gózner Artúr

MEGOSZTÁS