Megkezdődött a lelkipásztori munkatársképzés Sepsiszentgyörgyön

0
1692
Fotók: Fancsali Imola, Molnár Miklós Csaba

Pénteken, október 11-én kezdődött Sepsiszentgyörgyön a főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzés újabb ciklusa 54 munkatárs-jelölt részvételével. Plébánosuk ajánlásával jelentkeztek a résztvevők, azzal a szándékkal, hogy a képzés elvégzése után a helyi plébániaközösségekben vállaljanak feladatokat.

A hároméves munkatársképzést – amelynek a következő 3 évben a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia biztosít helyszínt –, a főegyházmegyei zsinat útmutatását követve szervezi a Pasztorális Iroda. A résztvevők az egyházmegye 25 plébániájáról érkeztek, a sepsiszentgyörgyi plébániák mellett Brassóból, Csíkrákosról, Csíkszentkirályról, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Gyimesbükkből, Hidegségről, Illyefalváról, Kézdimartonosból, Kovásznáról, Madéfalváról, Marosvásárhelyről, Oroszhegyről, Sepsikőröspatakról, Székelyszentkirályról, Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről, Szentkeresztbányáról, Tusnádról, Zaboláról, Zágonból.

A képzésre plébánosuk ajánlásával jelentkeztek a résztvevők, azzal a szándékkal, hogy a képzés elvégzése után a helyi plébániaközösségekben fognak feladatokat vállalni akolitusként, lektorként vagy lelkipásztori munkatársként. A hallgatók a három év alatt teológiai ismereteket szereznek, különös tekintettel a dogmatika, szentírástudomány, a liturgika, a pasztorális és a diakónia területeire, módszertani útmutatást kapnak és gyakorlati tapasztalatokat is szereznek a csoportvezetés, közösségépítés, kommunikáció és programszervezés terén.  A képzésnek ugyanilyen fontos része a lelki-hitbeli töltekezés, valamint az apostoli lelkület formálása.

„Azért kezdtük el a képzést, mert az egyházunk is ezt ajánlja, kéri tőlünk. Feladatunk az evangelizáció: továbbadni Krisztus üzenetét és ez nemcsak azt jelenti, hogy a papok elvégzik a maguk munkáját, hanem munkatársakat is keresnek, mint ahogy az apostolok is kiválasztották a diakónusokat, akiknek feladata a szegények gondozása, a rászorultak segítése és az igehirdetés. Ugyanígy a történelem folyamán mindig szükség volt Jézusnak a munkatársaira, nemcsak a tizenkét apostolra, hanem a hetvenkét tanítványra és így tovább” – nyilatkozta Portik-Hegyi Kelemen, a főegyházmegye Pasztorális Bizottságának titkára, aki egyben a munkatársképzés felelőse is.

A lelkipásztori munkatársképzést az előző években elvégezte már három évfolyam: 2010-2012 között Gyergyószentmiklóson 26 résztvevő, 2013-2015 között pedig Marosvásárhelyen 28 résztvevő, 2016-2018 között Székelyudvarhelyen 41 résztvevő. A végzettek közül 8 különböző plébánián 18 akolitust és 1 lektort avatott fel ünnepélyesen a főegyházmegye püspöke, valamint 15 lelkipásztori munkatársnak adott eddig megbízást.

Molnár Izabella