Bérmálkozókat készítenek majd fel Kett-módszerrel

0
1775

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és az Országos Magyar Továbbképző Központ október 10–12. között vallásmódszertani továbbképzőt szervezett a bérmálásra való (plébániai) felkészítés hatékonyabbá tétele céljával, „Uram, kihez mennénk?” (Jn 6,68) címmel. Ez folytatása volt a múlt év őszén megkezdett, az elsőáldozási felkészítési programot bemutató képzésnek.

A foglalkozásokat Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér vezette, aki az egyéves terv első felét mutatta be a Kett-pedagógia segítségével a 30 résztvevőnek: papoknak, hitoktatóknak, gyakorlati éves kispapoknak, világi teológushallgatóknak, akik a gyulafehérvári főegyházmegyéből, a szatmári és a váradi egyházmegyéből érkeztek.

Böcskei László megyés püspök a rendezvény házigazdájaként köszöntötte a résztvevőket kiemelve a hitoktatás megújítását és a bérmálás szentségére való felkészítő hatékonyságát célzó képzés fontosságát.

A három nap során a német valláspedagógusok által összeállított felkészítő program első nyolc témája került bemutatásra, a következő címekkel: Megalkotjuk a csoportunkat, Jelen vagyok; Úton vagyunk együtt a központ felé; Formálva vagyok, 139. Zsoltár; Hallok, meg leszek hívva; Isten szól hozzánk; Példabeszéd a talentumokról; Isten megnyilatkozott az égő csipkebokorban; Megkeresztelkedtem a Szentlélekben.

A jelenlévők aktívan részt vettek a témák feldolgozásában, megtapasztalva mindazt, ami segítheti a fiatalokat abban, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait és Jézus tanúiként éljék meg hitüket a világban. A képzés 2020. február 27–29. között folytatódik Nagyváradon a második résszel.

Benedek Ramóna