Utánozni Jézust alázatban és a szív szelídségében

0
1938

Miguel Maury Buendía érsek, apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete volt az október 4-én, Nagytusnádon tartott Szent Ferenc-búcsú főcelebránsa és szónoka.

„A védőszentetek ünnepe alkalom számunkra, hogy összegyűljünk és megköszönjük az Úrnak számtalan jótéteményét, különösen is Ferenc szentatya itteni látogatását, amely mindnyájunk számára vigasz volt” – fogalmazott szentbeszédében a nuncius. A pápai követ prédikációját Jézus Máté evangéliumában olvasható szavaira építette: „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt 11, 28). Az érsek elmondta, az Úr Jézus ezen szavai teljesen ráillenek Szent Ferencre, aki Krisztus szeretetéért elviselte az emberek megvetését, alázatban és radikális szegénységben élt, utánozva az ő Urát. Nekünk is el kell tehát fogadnunk Jézus meghívását, hogy hozzá menve felüdülést találjunk és, hogy magukra vegyük az Ő igáját, ami annyit jelent, utánozni Őt az alázatban és a szív szelídségében.

„A szentatya a csíksomlyói Mária-kegyhelynél tett látogatásakor beszélt annak jelentéséről, hogy mi is a zarándoklat és kiemelte annak szükségességét, hogy hagyjuk átalakítani magunkat a kegyelem által, szakadjunk el a biztonságot adó és kényelmet nyújtó álláspontjainktól, annak érdekében, hogy az Úr vezethessen bennünket a kellő irányba. Ezt tette Szent Ferenc, amikor befogadta az isteni sugallatot és megváltoztatta életének célját megtérésének napján” – fejtette ki Buendía. Végül arra kérte a jelenlévő híveket, hogy kérjék a Szűzanya közbenjárását, hogy képesek legyenek úgy követni a krisztusi létformát, ahogyan azt Szent Ferenc tette.

Miguel Maury Buendía érsek beszédének teljes szövege itt olvasható.