Az erdélyi ferencesek szeptemberi krónikája

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának őszi krónikája

0
2799

Néhány mondatban összegyűjtöttük azokat a fontosabb eseményeket, ünnepi alkalmakat, amelyek az erdélyi ferences templomokban, kolostorokban zajlottak Szent Mihály havában. A szentmiséken a hitben való megerősödésért, áldásért imádkoztak a hívek, és a kapott lelki ajándékokért adtak hálát a Teremtőnek.

Elsőszombat Csíksomlyón

Szeptember 7-én, elsőszombaton az ünnepélyes Mária-köszöntő szentmiséjét Albert Leánder OFM, a kegytemplom igazgatója mutatta be Csíksomlyón, aki Kisboldogasszony ünnepe előestéjén arról beszélt a híveknek, hogy a legszebb ajándék, amit a Szűzanyának hozhatunk az ő születésnapjára, szívünk alázatossága és bűnbánatunk. „Erősödjön meg elhatározásunk abban, hogy elfordulunk bűneinktől, és arra fordítjuk tekintetünket, akire a Szűzanya mindig mutat: Jézus Krisztusra.”

Kisboldogasszony

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének ünnepén – amely egyben a csíksomlyói kegyhely őszi búcsújának is az ünnepe – Tímár Asztrik kaplonyi házfőnök, plébános mutatta be az ünnepi szentmisét a pápai kisbazilikában, és egyben hálát adott pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából, hiszen az idei évben ezüstmisés. A szentmise bevezetőjében kiemelte: „Az egyház évet hónapról hónapra átszövik a szebbnél szebb Mária-ünnepek, és nincs hónap, amelyben meg ne ünnepelné az egyház Szűz Mária valamely kiválóságát. Mária ott áll mellettünk minden évszakban: tavaszban, nyárban, őszben és télen is. Az őszi kezdő szeptember hónapban három Mária-ünnep van: Kisboldogasszony, Szűz Mária Szent neve és a Fájdalmas Szűzanya. Ilyenkor tömegek mozdulnak meg és zarándokolnak a Mária-kegyhelyekre, a templomi harangszó egybeolvad a hívek énekével: Máriát dicsérni hívek jöjjetek… Ezt tesszük mai mi is itt, a csíksomlyói kegytemplomban, amikor születés és közelgő névnapján őt köszöntjük: Szent anya üdvözlégy, te szülted a királyt, ki földet, eget tart századokon át birodalmas erővel. Minket, magyarokat különösen is kötelez Mária szent nevének ünnepe; 1683. szeptember 12-én Sobieski János lengyel király Bécs alatt döntően megverte a török sereget, ezzel a győzelemmel elindult a felszabadítása a török alól. XI. Ince Pápa rendelte el az ünnepet, mivel a győzelemben a kereszténység diadalát látta, és Mária segítségének tulajdonította. Ezek az ünnepek fényt és melegséget sugároznak felénk, szeretetre gyújtják szívünket a Szent Szűz iránt.”

Mária neve ünnepe

Szeptember 12-én, Mária neve ünnepén, az őszi búcsú napján ünnepi szentmisét mutatott be Nm. és Ft. Tanás József püspök atya Csíksomlyón. Kiemelte, a mai napon azért vagyunk itt a kegytemplomban, hogy mennyei Édesanyánk névnapján köszöntsük őt. Ebbe a köszöntésbe legyen benne a mi hálánk, köszönetünk mindazért, amit édesanyai szeretetével, gondoskodásával érettünk tett és tesz, legyen benne ebben a köszöntésben szeretetünk és ragaszkodásunk iránta, hogy igazi, jó gyermekei tudjunk lenni és maradni a 21. század sok-sok kihívása közepette is. Ebben a köszöntésben legyen benne a mi kérésünk is, hiszen annyi mindenre rászorulunk mindennapi életünkben, nemcsak testi, de lelki vonatkozásban is, hogy mi is tudjuk azt a harcot, azt a küzdelmet vívni, amellyel szembe találjuk magunkat.”

A szentmise prédikációjában Ft. Göthér Gergely, a csíksomlyói egyházközség plébánosa kiemelte: „Öröm látni hogy ilyen szépen összegyűltünk. Templomaink köveinek a titka: a sok megpróbáltatás ellenére őseink is összetartóak voltak, és őseink is Istenbe kapaszkodva, a Szűzanya közbenjárását kérve megtartották vallásukat. Ezt kell mi is továbbadjuk a ma ifjúságának. A köveken túl mindig van egy élő közösség, és a közösségnek mindig van egy papja, amellyel együtt ünnepli az Eucharisztiát. Ezért tudtak őseink megmaradni, ezért tudunk mi is megmaradni. Az ünnepnek a kegyelme váljon bennünket tetteké, és továbbra is mutasson irányt.”

Templomfelújítás

Schönberger Jenő szatmári megyés püspök szentmise keretében áldotta meg szeptember 18-án a húsz éve felszentelt, most belső felújításon átesett Szent József-templomot a partiumi Kaplonyban. „Ez a templom hirdeti, hogy jó emberek jó munkája, jó emberek összefogása csodával határos tettekre képes” – fogalmazott Tímár Asztrik OFM kaplonyi plébános, aki köszönetét fejezi ki ez úton is mindazoknak, akik áldozatvállalással hozzájárultak a templom megújulásához.

Tanévnyitó szentmise

A székelyudvarhelyi ferences templomban és kolostorban a szeptember a készülődés jegyében telt, hiszen visszavárták mindazokat a kollégistákat, akiket a város különböző iskoláiban oktatnak, de a ferences kolostorban laknak. Szeptember 11-én zajlott az évnyitó szentmise, amelyen a kolostorban lakó 12 fiatal, a Mallersdorfi óvodások és iskolások, valamint a város különböző tanintézményeiben járó gyerekek és szüleik vettek részt, mintegy 200-250 személy. A prédikációban Antal testvér a tanulás nehézségeiről és egyben fontosságáról beszélt, kitérve a nevelők és szülők részéről érkező példaadás fontosságára. A felajánlás alatt az óvodásgyerekek számukra fontos egyházi szimbólumokat mutattak be, jelentésükről is beszélve – Szentírást, keresztet, égő gyertyát és virágot. A szentmisén közreműködött a szombatfalvi Szent György templom kórusa, illetve László Attila szombatfalvi plébános.

*

Szeptember 11-én Böjte Csaba OFM tanévnyitó szentmisét mutatott be Csíksomlyón a kegytemplomban, és egyben hálát adtak a Szent István Otthon létéért, amely tíz évvel ezelőtt jött létre. Csaba testvérrel együtt imádkoztak a nevelők és a bentlakásban lakó tanulók a 2019–2020-as tanév eredményességéért, a tanuló ifjúságért.

Ferences Ösvény

A gyergyószárhegyi ferences kolostorban szeptember 6–8., illetve 20–22. között zajló Ferences Ösvény elnevezésű lelki programsorozat emelkedett ki az őszi események sorából, amelyen fiatalok, fiatal házasok és szerzetesek vettek részt, és amelyen Szent Ferenc életével és evangéliumi lelkiségével, vagyis a ferencességgel ismerkedhettek meg a résztvevők. A Ferences Ösvény lelki moderátora Tibor, Antal, Anaklét és Szabolcs testvér volt.

Veni Sancte

A Kolozsvári Havas Boldogasszony ferences templomban és kolostorban szeptember 8-án tanévnyitó szentmise keretében áldották meg a diákokat, szüleiket és tanáraikat, iskolatáskájukat, tanszereiket. Együtt imádkoztak mindazért, hogy az előttük álló tanévben mindannyian szellemiekben, lelkiekben is fejlődjenek, Isten előtt kedvesebbek lehessenek.

Országos papi-focibajnokság

Szeptember 3–4-én Pantea Tibor OFM és Guia Hugó OFM, mint a gyulafehérvári papi-focicsapat tagjai, részt vettek az országos papi-focibajnokságon. A szatmárnémeti Both Katalin Sportteremben zajló Calix Sacerdotum labdarúgó-bajnokság megmérettetésére nyolc hazai katolikus egyházmegye küldött papokból álló csapatot. A megmérettetésen a lelkipásztorok megmutatták, hogy jól tudják kezelni a labdát, helyzetekkel, gólokkal, technikás játékkal tették izgalmassá a mérkőzéseket. A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye csapata ezúttal ezüstéremmel tért haza.

Megújult templomkülső, restaurálás

Befejeződött szeptemberben a kolozsvári Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt ferences templom külsejének részleges felújítása, a templom szentélye mellé épített néhai Pénzverde-ház külső felújítása, valamint a kolostorudvar Posta utcai sarkán található épület teljes restauráláson esett át – ez az épület 1948-ig, a szerzetesrendek kommunista rendszer általi jogtipró feloszlatásáig a Ferences Világi Rend otthonaként szolgált.

Assisi Szent Ferenc kilenced

A kolozsvári Havas Boldogasszony ferences templomban szeptember 25-én kezdetét vette az Assisi Szent Ferenc kilenced. Kilenc egymást követő nap, egy-egy rövid szertartással a szentmisék alatt, felkészülnek a rendalapító Assisi Szent Ferenc ünnepére. Ezeken az alkalmakon Szent Ferenc intelmeiből és imáiból olvasnak fel.

Ferences Sajtószolgálat