Értékes vagyok?!

0
2129
Nők, fiatalasszonyok, családanyák, nagymamák gyűltek össze szombaton a ditrói művelődési házban.

A ditrói Imával Gondoskodó Édesanyák és a ditrói Fészek összefogásával szeptember utolsó szombatján lelkinapot szerveztünk édesanyáknak és nőknek Ditróban. Ez az első ilyen jellegű alkalom, de az érdeklődésre való tekintettel hisszük, hogy ezzel hagyományt teremthetünk a jövőre nézve.

Isten tervei sokkal nagyobbak a mi szándékunknál. Ez a mondat visszhangzik bennem attól a pillanattól, ahogy szembenéztem a teremben a jelenlévőkkel szombat reggel a lelkinap kezdetén. Néhány nappal ezelőtt még nem reméltük, hogy Isten olyannyira megáldja ezt az eseményt, hogy a „kis” konferenciaterem megtelik élettel, zsongással, lelki éhséggel. A lelkinapon huszonnégy személy vett részt, és nemcsak Ditróból, hanem Gyergyószentmiklósról és a környéki falvakból is érkeztek érdeklődők: Remetéről, Borzontról, Alfaluból.

Nők, fiatalasszonyok, családanyák, nagymamák gyűltek össze szombaton a ditrói művelődési házban, hogy félretéve a teendőik sorát, lehetőségük legyen töltődni, gyógyulni, egyensúlyba kerülni, lecsendesedni, Isten tükrében szembenézni önmagukkal.

Napindítóként Baróti László plébános úr gondolatébresztő szavait hallhattuk, majd játékos ráhangolódás tette oldottabbá a hangulatot. Ezután a Gyergyószentmiklósról érkező Kopacz Zsuzsa lelkigondozót köszönthettük körünkben. Nagy örömünkre több oldalról is megközelítette az általunk választott témát, ami a következő igerészre épült: „Drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem, és szeretlek” (Iz 43,4).  Az elhangzott előadás hatására helyére kerültek a hangsúlyok a lelkünkben, valódi lelki töltekezés volt a hallgatóság számára. Az előadó megtanított minket arra, hogy hogyan láthatjuk magunkat Isten tükrén keresztül és bizonyosságot nyert számunkra az a mondat is hogy: Isten gyönyörködik bennünk! A jelenlévőknek lehetőségük volt elgondolkodni azon, hogy mi változott az életükben attól a pillanattól, amikor elkezdtek önmagukra elfogadással, szeretettel nézni. Az előadást még jobban elmélyítettük a kiscsoportos beszélgetés során, hiszen újabb válaszokat kaptunk önmagunkkal kapcsolatban olyan kérdésekre, amit tanán még sosem tettünk fel eddig magunknak.

Délután a közösen elfogyasztott ebéd után ismét egy közvetlen hangulatú, lelki mélységet hordozó programrész következett, hiszen a Max Lucado: Értékes vagy történet meghallgatása után saját értékeinket és gyengeségeinket vehettük számba. A történet mélyebb megértésében nagy segítségünkre volt György Balázs atya Gyergyószentmiklósról, aki értékes gondolatokat osztott meg velünk a délután során. Ezzel párhuzamosan a jelenlevők lelki úton vehettek részt, ahol kilenc állomás segítette őket az elmélyülésben és a Jézus Krisztussal való személyes találkozásban.

A nap összegzéseképpen minden résztvevő megosztotta a személyes megéléseit a lelki programmal kapcsolatban és meghatódva emeltek ki néhány mélyebb pillanatot: „Az előadás során rádöbbentem arra, hogy valóban értékes vagyok”; „Erre volt szükségem már 18 éve”; „Azon eddig nem gondolkodtam, hogy Isten számára mennyire fontos vagyok, most megrendített a gondolat”; „A nemlétezőnek tűnő kérdéseimre kaptam választ”. „Sok terhet, amit eddig cipeltem, most letettem és itt is hagyom”.

Végül a Szent Katalin-templomban zártuk a lelkinapot, ahol a gyergyószentmiklósi Glory zenekar pendítette meg lelki húrjainkat a zenei szolgálatukkal és György Balázs atya biztosított számunkra lelki útravalót.

Hálás szívvel zártuk az édesanyáknak és nőknek szóló első lelkinapot és reménnyel a szívünkben afelől, hogy Istennek terve van ezzel a kezdeményezéssel a jövőre nézve.

Molnár Emília