Találkozót tartottak a nagyváradi egyházmegye családreferensei

0
1456
Fotók: Hirek.varad.org

A nagyváradi egyházmegye családreferensei (papok és házaspárok) találkoztak szeptember 21-én, szombaton 10 órától az egyházmegyei Pasztorális Központban. A jelenlevők a jövőre vonatkozó tervekről, a családok aktívabb bekapcsolódásának lehetőségeiről egyeztettek.

A találkozón résztvevő házaspárok nagy része már jól ismerte egymást korábbi rendezvényekről, de olyanok is voltak, akik nemrég kapcsolódtak be a családpasztorációs munkába. Az alkalmat a főszervező Tóth Attila-Levente margittai plébános és családreferens nyitotta meg, majd átadta a szót Böcskei László megyés püspöknek, aki a budapesti Forráspont rendezvényre induló fiatalok búcsúztatásáról érkezett a találkozóra – adta hírül a nagyváradi egyházmegye hírportálja.

A megbeszélésre a résztvevők a Kovács házaspár, László és Katalin „EGY-házat építünk” című előadásával hangolódtak, amely a családok nélkülözhetetlen szerepét, a családpasztoráció különböző vonatkozásait mutatta be többször is kihangsúlyozva, hogy a családreferenseknek nem az építés a szerepe, hanem a „habarcs”, hiszen az építő Isten maga. Előadásukat követően tanácsokkal látták el a hallgatóságot, illetve felajánlották segítségüket azok számára, akik ennek szükségét érzik.

Az előadást követően „Mi van a tarsolyunkban?” címmel osztották meg a résztvevők egymással eredményeiket, tapasztalataikat. A megbeszélés aktív részeseiként a résztvevő plébánosok is beszámoltak eddigi tapasztalataikról és hasznos hozzászólásaikkal igyekeztek minél pontosabb képet nyújtani a családpasztoráció jelenlegi helyzetéről. A beszámolókból kiderült, hogy akadnak sikertörténetek, van olyan is, ahol többszöri nekifutásra sikerült eredményeket elérni, de volt olyan közösség is, ahol a referensek szívesen élnének a felajánlott segítséggel.

A közös ebédet követően műhelymunkára hívták a szervezők a résztvevőket, ahol különböző csoportokban rendezvények megvalósítását tervezték meg a Kovács házaspár által biztosított segédanyagokkal.

A program záró pillanatként a néhány napon belül egyházmegyénkbe érkező Missziós Keresztről esett szó. Kovács Zsolt püspökségi irodaigazgató felvázolta a fogadás programját: ki-ki a maga plébániáján járul hozzá az esemény sikeres kivitelezéséhez.

A munkamegbeszélésen több nagyváradi plébániáról, Margittáról, Tasnádról, Érmihályfalváról, Szilágysomlyóról és Krasznáról vettek részt házaspárok, de jelen voltak Kruzslitz Imre tasnádi-, Bogdán István érmihályfalvi-, Pálos István Nagyvárad-Szőllősi, Pék Sándor Nagyvárad-Újvárosi és Szabó Ervin Nagyvárad-Olaszi plébánosok is.

Oláh Levente, Oláh Tünde