Ars Sacra Kolozsváron

0
2297
Sabău Trifu Cristina, a kiállítás kurátora. Fotók: Bodó Márta.

Kolozsváron harmadízben kapcsolódtak az Ars Sacra rendezvénysorozathoz a Szent Mihály-plébánia Szentegyház utcai kiállítótermében megrendezett képzőművészeti tárlat által. Sabău Trifu Cristina, a kiállítás kurátora 32 művész alkotásait gyűjtötte össze ez alkalommal, és amit az oda betérő láthat, az meggyőzi arról, hogy a vallásos ihletettség ma is termékenyítő erővel bír. A kiállítást Veres Stelian plébánoshelyettes nyitotta meg, majd Potyó István karnagy vezetésével az egyházi zene kincseit szólaltatták meg, így együtt volt kép és hang az egyház által felkínált térben, és ékesen bizonyította, hogy a személyes és közösségi hit az egyház erőterében és hagyományának ihletésében értékes, mégis ízig-vérig mai értékeket tud teremteni.

A szakrális művészetek hete, az Ars Sacra Fesztivál XIII. kiadását szervezték meg Budapesten. Hivatalos megnyitóját a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tartották szeptember 13-án. Varga Benedek főigazgató rövid bevezetőjében felhívta a figyelmet, hogy időnként el kell szakadni a hétköznapoktól, ki kell kapcsolódni a szokásos tevékenységekből, áthangolódni legalább egy kicsit a magasabb rendű értékek befogadására.

Veres Stelian plébánoshelyettes a rendezvényen.

Bábel Balázs érsek megnyitó beszédének elején azt kérdezte, mi a művészet, és hogyan viszonyuljunk a művészi tárgyakhoz, dolgokhoz. Nem nagyon beszélhetünk a művészet fejlődéséről, csak változásairól – mondta. – „Ki merné azt mondani, hogy Giotto kisebb művész, mint Benczúr Gyula vagy a 20. század bármely más művésze? A keresztény művészet erőteljesen új színt vitt az ember addigi tevékenységébe. Lehetne azt mondani, hogy görög–római kultúrában csúcson volt a képzőművészet, a szobrászat, építészet, talán a festészet is. Ehhez képest először mintha visszaesést jelentett volna a keresztény művészet, elnézve a katakombák falán lévő festményeket, nem azért, mintha ők nem tudtak volna úgy rajzolni, hiszen a keresztények között találhattunk volna mindenféle társadalmi rétegekből jött embereket. Hanem azért, mert a katakombák falaira festett képeknek teológiai mondanivalójuk volt. Valamit ki akartak fejezni a földi és a transzcendens világból. Ez végül is teljességgel ábrázolhatatlan volt. Az ember arra lett alkotva, hogy mint Isten képmása tökéletessé váljék. De be kell érnünk, a hitünk szerint, a föltámadt valósággal. A határkő a művészet világában Jézus Krisztus személye. Ő belépett a mi világunkba, megtestesült, ő a láthatatlan Istennek a képmása. Ezért a keresztény művészet azt mondja, hogy a művészet forrása maga az Isten” – mondta Bábel Balázs.

Az erdélyi Ars Sacra rendezvénysorozat részletes programja ITT érhető el.

Potyó István karnagy vezetésével az egyházi zene kincseit szólaltatták meg.