Máriapoli Csíksomlyón

0
1886

Járjunk együtt az úton! mottóval startolt az idei Máriapoli szeptember 5-én a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A Fokoláre Mozgalom által évente megszervezésre kerülő családos hosszú hétvége alatt több mint 170 résztvevő fordult meg Mária városában (Mária + polisz).

Az Erdély különböző szegleteiből érkező lakosok életükből merített tapasztalatokkal, mély beszélgetésekből, családi pillanatokból, odafigyeléssel, közös tánccal és játékkal építették a kölcsönös szeretet városát. A találkozóban az idén először megszervezésre kerülő európai Máriapoli talált visszhangra, amelyen egy, szép számú romániai csapat is képviselte magát. Az egyhetes testi-lelki feltöltődés a Dolomitok lábánál egy nemzetközi családba való tartozás hangulatát adta.

Ezt követte a csíksomlyói Máriapoli, ahová ideiglenes lakhatósággal betért Pál József Csaba temesvári megyés püspök is, aki, mint a mozgalom régi barátja bizalmasan fordult a felnőttekhez és a kamaszokhoz egyaránt, megosztotta velünk püspökként megélt tapasztalatait. Különös jelenlétével kísért minket a gyulafehérvári főegyházmegye által megszervezett családos zarándoklaton is, amelyet a kegytemplomban tartott szentmise és a püspök úr áldása koronázott meg.

A házassági fogadalmak megerősítése után folytattuk találkozónkat örülve új zarándok családoknak, akik egy délután erejéig csatlakoztak hozzánk. A felnőtteket az egyház mint test témájának elmélyítése várta és az azt követő csoportbeszélgetés, ahol mindenki személyesen adhatott választ arra a kérdésre, hogy ő az egyház melyik testrészének feladatára van meghívva. Ezalatt a gyerekek kincsvadászaton vehettek részt, amelyben az egymással és az idővel versenybe szálló csapatoknak rá kellett jönniük, hogy csak közös erővel szerezhetik meg a földbe rejtett kincset. A játék és sport mellett terítékre kerültek a fiatalokat érintő témák is, mint a digitális korszak előnyei és veszélyei, a keresztény nevelés a családban, valamint egy olyan gazdasági szemléletmód bemutatása, amelynek élésével közelebb kerülhetünk a társadalmi egyenlőséghez és a nélkülözők csökkenéséhez.

Az egyik csúcspont mégis sokak számára a mozgalom gyerekei és fiataljai által összeállított ZeroHunger, vagyis ZéróÉhség projekt bemutatása és a hozzá kapcsolódó interaktív játék volt. A kezdeményezés az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet gyerekekhez intézett kérésére született meg, amely a világon uralkodó éhség megszüntetését tűzte ki céljául azáltal, hogy ismeretközlő és felhívó jellegű bemutatóval információkat szolgáltat a fogyasztói társadalom magatartásának veszélyeiről és a környezetszennyezésről. Az azt követő játék során megdöbbentő adatok bírtak tudatosabb belátásra, többek között az, hogy az általunk elpazarolt étel akár negyede elégséges lenne ahhoz, hogy a világban megszűnjön az éhezés. A bennünk megszülető tenni akarás hevében mi is ötleteket gyűjtöttünk a vízhasználatra való odafigyelésen keresztül a bevásárlólista írásán át a szavatossági idejük végére járó élelmiszerek megvásárlásának előnybe helyezéséig. Ezeket gyakorlatba ültetve mi is részt vehetünk a célkitűzés megvalósításában, hogy 2030-ig megszüntessük az éhezést a világban.

Mindenesetre a Máriapoli ideje alatt a találkozások, tapasztalataink megosztása és a kölcsönös szeretetre való odafigyelés során lehetőségünk nyílt csillapítani az együvé tartozás bennünk lakozó éhségét és szomját.

Molnár Helén Tímea, Sepsiszentgyörgy