Hittel, bizakodással, a kíváncsiság izgalmával

0
2332
Fotók: Gerhardus.ro

A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum tantestülete és növendékei számára is megkezdődött az új tanév szeptember 9-én. Új tanév új kihívásokkal, új feladatokkal, ismerkedéssel, tanulással, tapasztalatszerzéssel, kérdésekkel, közös munkával, sikerekkel, játékkal, helytállással, hittel, bizakodással.

A Szent György-székesegyház felújítási munkálatai miatt idén a tanévnyitót és a Veni Sancte szentmisét a Temesvár-erzsébetvárosi templomban tartották meg. A liturgia főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök volt, Dirschl Johann általános helynök, Kocsik Zoltán, a Gerhardinum Líceum igazgatója, Bakó László püspöki titkár, Miklós Csaba majláthfalvi plébános, Máthé Zoltán temesvár-mehalai plébános, spirituális és P. Gál Márton SDS koncelebráltak.

Elsőként Kocsik Zoltán igazgató lépett mikrofon elé, hogy üdvözölje az ünnepen jelen lévő Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ-elnököt, Kiss Ferenc tanfelügyelőt, valamint az egybegyűlt növendékeket, szülőket, nagyszülőket, majd közölte, hogy a tanintézet igazgatójaként az idei ősz az ő számára is új feladatkört jelent, hiszen kinevezése folytán ezután 450 növendék és mintegy 50 pedagógus munkájáért vállal felelősséget. Megköszönte Iakab Ilona eddigi igazgatónak – aki a jövőben aligazgatóként és tanárként folytatja tevékenységét – az eltelt 10 évben végzett kitartó, odaadó, önzetlen munkáját.

„Igazgatósága alatt megnyílt az óvoda, az elemi iskola és az általános iskola. Köszönjük, hogy sok nehéz pillanaton átsegítette az intézményt” – méltatta elődje tevékenységét Kocsik Zoltán, majd hozzátette: az iskola feladata, hogy felkészítse a felnövekvő generációt az életre. Hangsúlyozta, az iskola emberi életet, gondolkodásmódot formál, felébreszti a fiatalokban a nyitottságot az őket körülvevő világ iránt. Az igazgató felszólította a diákságot, hogy soha ne féljenek kérdezni, hiszen, aki az iskolában kérdéseket tud feltenni, az már sok mindent megértett ebből a világból. Kocsik Zoltán megköszönte a szülők bizalmát, hogy rájuk bízták gyermekeiket, majd bemutatta az egyes osztályok tanítóit és osztályfőnökeit. A magyar tannyelvű előkészítő osztályban Köntös Kinga, az első osztályban Farcaș Júlia, a másodikban Gál Anna Mária, a harmadikban Gergely Krisztina, a negyedikben Lőrincz Gyöngyi tanítónő oktatja a kicsiket. A líceumi osztályok osztályfőnökei Luda Laura, Nüszl Erzsébet, Iakab Ilona és György Henrietta tanárok.

Pál József Csaba megyés püspök szentbeszédben összefoglalta, a gyermekek izgalma nem a félelemből, hanem az örömből és a kíváncsiságból fakad. Úgy fogalmazott: az iskolakezdés elhozza a kollégákkal, barátokkal való találkozás és a tanulás lehetőségének örömét.

„A tanulás, a tudásban való gyarapodás óhaja hozzátartozik az ember természetéhez. Az ember válaszokat keres a saját életével, életének értelmével, az emberiség sorsával kapcsolatos kérdéseire. A vallásóráknak nem csupán az a céljuk, hogy a tanulók ismereteket sajátítsanak el, hanem hogy ezeket az ismereteket gyakorlatba ültessék. A hit tettek nélkül halott. Kérem Isten áldását erre az iskolai évre, hogy az Ő útját követve, az Ő segítségével tudjátok ezt sikeresen befejezni” – tette hozzá a főpásztor.

Sipos Enikő