A keresztény házasság feladat

0
2093
Fotók: Csúcs Endre

Házaspárokat, családokat hívott csíksomlyói zarándoklatra főegyházmegyénk Családpasztorációs Központja. Több mint hatvan család előzetesen is jelentkezett a felhívásukra, és sokan csatlakoztak hozzájuk Csíkszereda főterén szeptember 7-én. Eltéphetetlen kapocs és súlyos feladat a keresztény házasság – ez volt az útravaló.

A Márton Áron püspök szobránál gyülekezőket Kertész Tibor a szervezők nevében köszöntötte. Útravalóként a boldog emlékű püspök hivatással kapcsolatos gondolatát idézte: a keresztény házasság feladat, a súlyosabb feladatok közül való mind a családalapítás, mind a családfenntartás, és egyúttal legnagyobb igazolása annak az eltéphetetlen kapocsnak, amellyel az egyház egy férfinek és egy nőnek az életét egymáshoz fűzi.

A szervezők szerint a házasság gyakorlata az egyik legragyogóbb hivatás az egyházban: Istentől ránk bízott feladat férjnek, feleségnek lenni. Ezért is szervezték a zarándoklatot az egyházmegyei hivatások évéhez kapcsolódva. Bakó Marika, a Családpasztorációs Központ munkatársa szerint „a zarándoklat mindig valamilyen módon úton levés, és ez nagyon jó analógia a házasságra is, hiszen a házasság is úton levés. Elindulunk szép, nagy reményekkel, szerelemmel, örömmel, biztatással, az Isten áldásával és mint egy zarándoklaton, változik a táj. Mindig változik. Van, amikor szép a kilátás és örülünk, csodálkozunk, megcsodáljuk, megtapasztaljuk Isten jelenlétét, az együttlét örömét. De bizony van, amikor megizzadunk, ahogy megyünk felfelé az úton. Utána megint egy kicsit az árnyékban megpihenünk és együtt örülünk. Ahogy születnek a gyerekek, a csapat egyre bővül, egyre többen vannak körülöttünk, van, aki lemarad, van, aki velünk jön. A természet amúgy is az Isten közelsége, de ugyanígy a házasság is. Valamilyen módon arra hív, hogy az Isten közelségében éljük meg ezeket, és utána a társakat elengedjük. A gyerekeket útra indítjuk, akkor ők új csapatot alakítanak ki, és mi megyünk, talán hármasban a jó Istennel tovább.”

A több száz zarándok ezen a rendezvényen imádkozva, énekelve vonult a csíksomlyói kegytemplomhoz, ahol hálaadó szentmisén vettek részt. Pál József Csaba temesvári megyés püspök, aki egyben a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia családpasztorációért felelős megbízottja, prédikációjában többek között arról beszélt, hogy milyen jó példát mutattak a Szűzanya szülei, akik úgy nevelték gyermeküket, hogy ő Isten rendkívüli hívására is igent mondott.

„Nem kis feladat Isten hívására igent mondani és ebben kitartóak lenni. A szülőknek nem kis feladat úgy nevelni gyermekeiket, hogy azok erős akarattal hűségesek legyenek a hitük által befogadott értékekhez. Egy évszázaddal ezelőtt keresztény közegben éltek a térség családjai. Most miért nem látja a gyerekek többsége, hogy örömteli világ van, ahol érdemes kereszténynek lenni? Azért, mert sokan beengedték a terükbe azt, ami eltávolította őket Istentől” – hangsúlyozta a püspök, azt is hozzátéve, hogy vannak, akik szerint Istennek semmi keresnivalója abban, hogy mire használjuk az időnket, mire költjük a pénzünket. Hozzátette: mi vagyunk, akik megfordíthatjuk azt, ami életünket mozgatja. A fogyasztói társadalom plusz munkába hajszol, és ez egy csapda, amelyben sok család vergődik. Sok mesterséges szükséglet van életünkben.

„Krisztus követéséhez bátorság kell! Jézus nélkül az élet vergődés, nincs benne öröm és nincs alapja az egésznek. Figyeljünk a Szűzanyára, aki Istent befogadta lelkébe majd testébe is. Isten lelke töltse be életünket, mert biztonságot ad az a tudat, hogy az Úr szeret bennünket. Döntést kell hozni, hogy akarunk-e keresztények lenni. Kérjük a kegyelmet ehhez”– hangsúlyozta a temesvári megyés püspök, aki Ferenc pápa tanácsát is idézte, miszerint gondolkodjunk el azon, hogy milyen folyamatot tudunk elindítani életünkkel, ami a társadalmat is meg tudja változtatni.

A hálaadó szentmisén résztvevő házaspárok egymásnak újra hűséget ígérve újították meg házassági esküjüket, majd a liturgia végén egyenként is püspöki áldásban részesültek. A zarándoklat a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent István Kollégiumának kertjében közös ebéddel folytatódott. Délután tanúságtétellel és kiscsoportos beszélgetésekkel zárult a program.

Csúcs Mária