Változás a csíksomlyói családos zarándoklat programjában

1
2162
Pál József-Csaba temesvári püspök celebrál szentmisét.

A Gyulafehérvári Pasztorációs Iroda és a Családpasztorációs Központ által szervezett szeptember 7-i, szombati családos zarándoklat az előző tervektől eltérően NEM FITÓDRÓL, hanem CSÍKSZEREDA KÖZPONTJÁBÓL indul. Ha kedvező az időjárás, és nem esik az eső, a Szabadság térről, Márton Áron püspök szobrától indulnak a családok 9:30-kor.

Jó idő esetén gyalogosan zarándokolnak a Kossuth Lajos, Márton Áron és Szék utcák járdáin haladva a csíksomlyói kegytemplomig. Ha esik az eső, az indulás 10 órakor lesz a kegytemplomhoz vezető Szék utcából, a „Csíksomlyó” feliratú táblától, a haranglábtól. A zarándokok imádságban, énekelve kérik Isten segítségét és áldását családjaikra, hálát adnak a házas hivatás kegyelmeiért.

Más időpont nem változott. A zarándoklat csúcspontja a kegytemplomban a Pál József-Csaba temesvári püspök által celebrált szentmise lesz, ami 11:30-kor kezdődik. Ezt követően a Szent István Otthonba ebédre hívják a regisztrált résztvevőket, majd ugyanott közös programok lesznek a házaspároknak, családoknak, illetve a gyermekeknek, fiataloknak.

A program után, aki szeretne, részt vehet az elsőszombati Mária-köszöntőn, amely 17 órakor engesztelő imaórával kezdődik, majd 19 órakor szentmisével és gyertyás körmenettel zárul. A szervezők a házasságot és családokat támogató egyházmegyei mozgalmakat, lelkiségi csoportokat is kérik, hogy összefogásban szólítsák meg a főegyházmegye egész területéről a házaspárokat és a kis- és többgyermekes családokat egyaránt, sőt a nagyszülőket, a tágabb családot, a házas hivatást támogatókat is, hogy kapcsolódjanak ehhez az egyházmegyei eseményhez.