Katekéták együtt a közös célért

0
1594
A temesvári, váradi, szatmári és gyulafehérvári egyházmegyék hittan-módszertanosai és tanfelügyelői találkoztak.

Egyre fontosabb, hogy közösen tervezzünk és tegyünk – hangsúlyozta Böcskei László nagyváradi megyés püspök a katekéták képviselőinek tartott megbeszélés bevezetőjében. Megköszönte a munkát mindenkinek, nem csak a jelen levő hitoktatóknak, majd mondandóját három pont köré csoportosítva Ferenc pápa romániai beszédei nyomán hangsúlyozta: együtt kell és lehet Krisztusról méltó módon tanúságot tenni. Ennek építőkövei a szakmaiság, a tanúságtétel és a hit öröme: ezek együttes jelenléte tudja a katekéta munkájának hatékonyságát és hitelességét biztosítani.

Augusztus 29–30-án tartották az évi egyházmegyeközi katekétikai tanácskozást Kolozsváron a BBTE RK Teológia Karán. A temesvári, váradi, szatmári és gyulafehérvári egyházmegyék hittan-módszertanosai és tanfelügyelői találkoztak, hogy kiértékeljék az elmúlt tanévet és közösen tervezzék az új iskolai év teendőit, közös eseményeit, köztük például az országos katolikus vallásolimpiát, a hitoktatók továbbképzőjét (a BNYA keretében), a tankönyvek helyzetét a hamarosan megírandó középiskolás tanterv ügyét és nem utolsósorban a harminc éve immár szabadon zajló hitoktatás méltó megünneplését.

A hitoktatók munkáját mindvégig figyelemmel követő váradi püspök után Horváth István főegyházmegyei főtanfelügyelő és Kocsik Zoltán, a temesvári Gerhardinum igazgatója köszöntötte a résztvevőket, végül Holló László, a tanácskozásnak helyet adó és a hitoktatókat képező teológia kar dékánhelyettese ajánlott fontos szempontokat a tanácskozók figyelmébe. 

Az idén a temesvári egyházmegye szervezte a programot, ez anyagi vonatkozásban azt jelenti, hogy a tanácskozás költségeit 60 százalékban a főegyházmegye Confessio alapítványa , 40 százalékban a szervező egyházmegye állja. A mostani tanácskozás sikerét nagyban biztosította Kocsik Zoltán alapos szervezőmunkája.

Az elhangzott beszámolók alapján mind az országos katolikus vallásolimpia, mind a tanári továbbképzés hasznos és fontos, és folytatni kell az új tankönyvek előkészítését és megírását – itt és most elsősorban az I., II. és VI. osztályos tankönyvekkel kapcsolatos visszajelzések, majd az iskolakezdésre megjelenő VII. osztályos új hittankönyv kerültek szóba.

A tanácskozás második napján egy nagyszabású hitoktatási helyzetértékelés következett, amelyet az egyházmegyei tanfelügyelők, szakmódszertanosok és dr. Ozsváth Judit értékelt és összegzett. Ozsváth Judit a felmérésről szólva kérdésünkre elmondta: egy magyarországi konferenciára készülve keresett hitoktatással kapcsolatos adatokat itthonról, és mivel alig talált valamit, összeállított egy hosszú kérdőívet, amely a szakmódszertanosokhoz került, és ennek alapján ők kérték a gyakorló hitoktatók válaszait. Az első rész névvel ellátva érkezett be, a második név nélkül általános nehézségeket is megfogalmazva. Az első alapján Ozsváth Judit egy adatbankot fog összeállítani, a második alapján pedig egy tanulmányt szerkeszt, amely a hitoktatási rendszert mutatja be. Reményei szerint sikerül egy, a romániai magyar római katolikus hitoktatást ismertető anyagot is összeállítani, amely az egyházmegyei honlapokra is felkerülhet. Valójában Ozsváth Juditot az motiválta, hogy ha egy nem vallásos szülőpár próbálna informálódni a netről a hitoktatásról, arról, hogy mit tanítanak, hogyan tanítanak, kik tanítanak katolikus hittan címén az iskolában, szinte semmit sem találnak… pedig immár 30 éves lesz jövőre a szabad hitoktatás… „Harminc év alatt nem jutottunk el odáig, hogy valamirevaló reklámunk legyen és összeállítsunk egy négy egyházmegyés, közös adatbankot, ami áttetszővé teszi a dolgokat: kik, hol, milyen felkészültséggel, szemlélettel stb. dolgoznak. Ez a közös képzések szervezéséhez is irányt mutat.”

A szakember elmondta: a szatmári egyházmegyén és a sepsi kerületen kívül minden főegyházmegyei kerület részletesen ismertette az adatait, megfigyeléseit. Egyöntetűen mindenki nagyon jónak tartotta a gondolatot. A csíki kerületből egy 15 oldalas leírás érkezett, a nagyváradi Benedek Ramóna szintén hosszú, részletes beszámolót készített, amit előzőleg Böcskei püspök is megkapott, s aminek alapján a tanácskozáson elmondta, hogy ő is sok mindenre rálátott e beszámoló által. A felmérés alapján több olyan kérdés is felszínre került, amelyekről Böcskei püspök úgy gondolta, a Püspöki Konferencia előtt is megemlíti a szeptember végén tartandó találkozón. Egyébként a nagyarányú felmérés adatainak feldolgozása és értékelése folyamatban van, és erről, valamint a tanácskozáson röviden bemutatott mentorprogramról, a külföldi segítséggel indítandó, a négy egyházmegye hitoktatással kapcsolatos kérdéseinek, anyagainak helyet adó honlapról is bőségesen szó esik majd a Keresztény Szó októberi, nevelési, hitoktatási kérdésekkel foglalkozó tematikus lapszámában. 

Jövőre, a szabadon tartható hitoktatás 30. évfordulójára pedig komoly, hasznos és méltó ünnepségsorozatot terveznek az egyházmegyeközi katekétikai tanácskozás résztvevői.