Őszinte vallomás az akolitussá avatásomról

0
2444
Tamás József püspök felavatja Jánó Árpádot. Fotók: Jánó Andrea

Minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot tartanak Kovásznán, így köszöntvén a mennyei édesanyát. Nagyon sok ember eljött az augusztusi áhítatra, ahol a szentmisét Tamás József püspök celebrálta. A szentmise keretében akolitus avatásra és egyháztanácsosi eskütételre is sor került.

Úgy éreztem magam, mint egy kisdiák az osztály előtt feleléskor, álltam az oltár jobb oldalán, persze izgatottan, hogy jól olvashassam a rám bízott olvasmányt. A püspök atya homíliájában a szolgálatokról beszélt, kiemelve az akolitusi szolgálatot. Így újra felelevenedtek bennem a feladatok, amelyeket végezhetek a plébánosom engedélyével. A szentbeszéd után következett a szertartás, ahol térden állva kezemet az eucharisztia ünneplésére előkészített kenyérre tettem, a püspök atya kezét az én kezemre helyezve avatott fel a szolgálatra.

Az avatás után a nemrég megválasztott egyháztanács letette a püspök előtt az esküt, hogy Isten segedelmével méltó tagjai legyenek a kovásznai egyháztanácsnak. A szentmise után az egyháztanács tagjai vezették a rózsafüzér imádságot, a gyertyás körmenetben ők vitték a fatimai Szűzanya szobrát. Tamás József püspök áldásával zárult a Mária-áhítat.

Hálás vagyok a mindenható Istennek a kapott kegyelmekért és imádkozom, hogy alázatosan és megfelelően tudjam a szolgálatomat elvégezni. Továbbá hálás vagyok mindazoknak, akik támogattak  az akolitusi szolgálat kegyelmeiben: köztük a szerető családom, barátaim, a kovásznai hívek, a néhai Kovács Gábor kovásznai plébános, aki elindított, Szabó Gyula plébános, aki ajánlott, Papp Márton plébános, aki támogatott és Péter Arthur plébános, aki bízott és bízik bennem, hogy alkalmas leszek erre a szolgálatra és számomra megtisztelő, hogy lelkipásztori munkatársa lehetek a mindennapi munkában és bármikor, amikor szüksége van szolgálatomra.

Köszönet a hároméves székelyudvarhelyi képzés minden pillanatáért, az együtt töltött időért, az osztálytársakért, tanárokért, szervezőkért és bátorítok mindenkit, aki hivatást érez, hogy a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda által szervezett lelkipásztori munkatársképzőre bátran jelentkezzen, amely Sepsiszentgyörgyön indul ez év októberétől.

A következő Mária-áhítat szeptember 21-én lesz Kovásznán, amelyre szeretettel hívjuk a Szűzanyát tisztelő kedves híveket. 

Jánó Árpád