Búcsús szentmisével ünnepelték Nagyboldogasszonyt Oroszhegyen

0
1608
Miután ünnepélyesen bevonult a papság és az egyháztanács, az Ó én édes jó Istenem hangzott el.

Az oroszhegyi plébániatemplomban augusztus 15-én Isten kegyelméből idén is méltóképpen köszönthettük a Boldogságos Szűzanyát mennybevétele alkalmából. Nagyboldogasszony ünnepnapján a hívek újból megélhették az öröm, összetartozás, a szeretet érzéseit, találkozhattak rokonokkal, barátokkal, jó ismerőseikkel.

Miután ünnepélyesen bevonult a papság és az egyháztanács, Pál Dóra (Kanada) előadásában régi székely himnuszunk, az Ó én édes jó Istenem hangzott el. Az introitust oroszhegyi kisiskolások énekelték.

Csintalan László kanonok-esperes, nyugalmazott plébános, a búcsús szentmise főcelebránsa így buzdította a híveket: „Tudatosítsuk magunkban mint keresztény, székely-magyar emberek, hogy a Szűzanyának ajánlottak vagyunk. Ezt a Szent István-i örökséget méltóképpen éljük meg földi életünkben!”

Lokodi Attila dettai plé­bános szentbeszédében hangsúlyozta, hogy bár Máriát Erszébet áldottnak nevezte, hiszen ő a legáldottabb, amiért Isten gyermekét hordozta, ő mégsem lett gőgös, hanem alázatosan Istent dicsérte: „Magasztalja lelkem az Urat!”. Ezt a magatartást kellene megtanuljuk mi is.

A szentáldozás után Jére Csanád gyönyörű hegedűjátékát halhattuk Bíró Lóránd kántor úr orgonakíséretében. J.F. Handel Rinaldo című operájából adtak elő egy részletet.

A szentmise végén Opra István oroszhegyi plébános köszönetét és háláját fejezte ki paptestvéreinek, hogy jelenlétükkel emelték az ünnep fényét, munkatársainak és mindenkinek, akik az isteni kegyelemmel közreműködtek, munkájukkal, adományaikkal, énekükkel széppé tették a templomunkat.

Nagy Attila