Főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzés indul Sepsiszentgyörgyön

0
2941
Illusztráció: Főegyházmegyei akolitus- és lektoravatás/Archív

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága újra meghirdeti a főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzést idén októbertől, Sepsiszentgyörgyön. A felhívással az elkötelezett vagy magukat elkötelezni vágyó keresztényeket szólítják meg, azokat, akik Istennel és az egyházzal kapcsolatos ismereteiket szeretnék elmélyíteni, valamint – egyházi közösségeink aktív tagjaiként – a közösségen belül szolgálatot is vállalnak.

A képzés célja lelkipásztori munkatársak képzése, az egyház tanításának elmélyítése, annak gyakorlati alkalmazása, a vallási műveltség szintjének emelése, a tudatos/öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése, szociális, karitatív lelkület, érzékenység fejlesztése, a lektori és akolitusi szolgálat felvevésére való felkészítés. Eddigi tapasztalatok alapján a képzés szervezői egyháztanácsosoknak, fizetett alkalmazottaknak is ajánlják, például sekrestyéseknek, irodai alkalmazottaknak, hiszen fejlődésre, elmélyülésre nyújtanak lehetőséget az alkalmak.

A kurzus egyben akolitus- és lektorképzést is magába foglal azok számára, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek, és a feltételeknek megfelelnek.

Az akolitus az eucharisztikus ünnepléseknél az oltárszolgálat felelőse, szükség esetén áldoztathat, elviheti az eucharisztiát a kórházban vagy otthonukban fekvő betegeknek/ időseknek, önálló igeliturgiát végezhet, illetve esetenként vezetheti a szentségimádást.
A lektor a liturgikus cselekményeknél az ige szolgálatának felelőse, felolvashatja az evangélium kivételével a szentírási részeket, az egyetemes könyörgéseket, a liturgia magyarázatait, továbbá felkészíti és irányítja a felolvasókat. (Ministeria quedam, V.)

Ezt nyújtja a képzés a résztvevőknek:

  • teológiai ismereteket
  • rálátást a főegyházmegye szükségleteire, közösségeinkre, a plébániai teendőkre
  • csoport- és közösségvezetői ismeretek megszerzését
  • az Isten-kapcsolat elmélyítését, rendszeres lelki feltöltődést
  • közösség-élményt
  • felkészítést a lektori, illetve akolitusi szolgálat végzésére

A képzés időtartama 3 év (2019-2022) és évi négy, hétvégi, tömbösített képzési alkalomból áll (péntek délutántól szombat délutánig). Egy-egy képzési tömb a lelki program mellett elméleti előadások, műhelymunkák, csoportmegbeszélések keretében négy témát foglal magába. Az egyes témákat mindig négy szempont szerint vizsgálják majd meg a szentírástudomány, a szisztematikus teológia, a diakónia, valamint a gyakorlati pasztoráció szempontjai szerint. Az elméleti impulzusokat gyakorlati megvilágítás követi csoportbeszélgetésekkel és műhelymunkákkal. A képzést a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián tartják majd.

Az érdeklődők szeptember 12-ig jelentkezhetnek a gyf.pasztoralis.iroda@gmail.com email címen, a következő adatok megadásával: név, lakcím, születés időpontja és helye, plébánia neve, plébános neve, foglalkozás, email-cím, telefonszám. A jelentkezéshez plébánosi ajánlás szükséges, amelyet az első találkozásra kell elvinni. Egyéb információért a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda munkatársát, Molnár Izabellát lehet keresni a +40 753 869 706-os telefonszámon.