Püspöki helynöki visszaemlékezések, romániai börtönviszonyok

0
1949
Fotók: Ilyés Csaba

Az „Otthonom Szatmár megye” sorozat 52-ik köteteként jelent meg Tempfli Imre és Baumgartner Bernadett társszerzők könyve: Tanulmány és visszaemlékezés a romániai kommunista börtönviszonyokról címmel. A kötet tartalmazza Pakocs Károly Háromszáz nap a föld alatt című börtönnaplóját is. A kötetet augusztus 13-án a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia zsúfolásig megtelt hittantermében mutatta be a szerzőpáros.

Az Otthonom Szatmár megye könyvsorozat 52. darabja két, műfaji szempontból teljesen különböző munkát tartalmaz. Tempfli Imre tanulmánya az első magyar nyelvű tudományos munka a kommunista Románia börtönviszonyairól, míg a másik írás, Pakocs Károlynak a Háromszáz nap a föld alatt című visszaemlékezése, olvasmányos formában mondja el a püspöki helynök első, 1949-1950 közötti börtönidőszakát.

Vértanú halált halt

Pakocs Károlyt tulajdonképpen három alkalommal hurcolta meg huzamos időre a Securitate. Az 1949-1950, valamint az 1957-1963-as börtönidőszakot átélte és mégis túlélte, de az 1966-os kínzásokba már belehalt. Innentől, mint vértanúról beszélhetünk Pakocs Károlyról. Visszaemlékezését évtizedeken át rejtegették Gyulafehérváron az egyházi levéltárban. Most kerül először az olvasók kezébe a Tanulmány és visszaemlékezés a romániai kommunista börtönviszonyokra című kötetben.

Harmincegy fejezeten keresztül a legkülönbözőbb sorsokkal, tragédiákkal ismerkedik meg az olvasó. Az 57 éves püspöki helynök megtanulta a börtönélet szabályait és szokásait, mint: két fogoly a börtön folyosóján egymással nem találkozhat, a fogoly takarítja a cellát, megismerkedik a vakpápaszemmel, éjszakai pihenés vakító fényben, válogatott kínzások, magányosság, cellacserék, megaláztatások, gyanúsítgatások, közös cellákban robbanásig feszülő idegek harca.

Szabadulása után régi vágya teljesült 1966-ban, amikor egy csoport turistával Magyarországra utazhatott. Állítólag még Budapesten a Securitate kezébe került, és eltűnt. Vallatták, verték, úgy ahogy eddig még soha, de nem kaptak olyan választ tőle, amilyet szerettek volna. Egyik szemére megvakult, nem tudott talpra állni. Kiverték belőle az életet, de egyháza iránti hűségét nem tudták. Bukarestben, a Központ Kórházban, 1966. október 22-én vértanú halált halt.

Töretlen hithűség

A könyv másik darabja dr. Tempfli Imre tanulmánya. Olyan szerző munkája, aki 1979-1989 között több alkalommal maga is megtapasztalhatta a Securitate „vendégszeretetét”. Papként az örömhírt osztotta és osztja meg ma is híveivel. Azonban ez a könyve örömet nem okoz sem az olvasónak, különösen nem azoknak, akik vallatók vagy vallatottak, sem a besúgóknak. Elégtétel lehet azok számára, akik az igazságot keresik, meg azok számára, akik átélték azt az időszakot és rémálmaikban vissza-visszatér a kommunista korszak mára már kopott jelszavainak világa.

Tempfli Imre legújabb munkája évtizedek óta érlelődik a szerzőben. Személyesen élte át és tapasztalta meg a római katolikus egyháznak és papjainak kiszolgáltatottságát, üldözését Romániában. Pakocs Károllyal ellentétben nem emlékeket, nem keserű tapasztalásokat mesél el, hanem az államvédelmi gépezet létrehozását, felépítését, szerkezetét és működését mutatja be. Azért vette tolla hegyére ennek a sötét intézménynek sötét múltját, mert csak az igazság megismerése által léphetünk ki abból a rabságból, amit a Securitateval az élen, az a rendszer működtetett. Fürtös Róbert tanulmányát felhasználva közelebb hozza az olvasóhoz azokat az intézményeket, ahol egyházi személyeket tartottak fogva, vallattak és kínoztak.

Mindkét kötet beszerezhető Szatmárnémetiben a Retro Babám könyvesboltban a Papnevelde (Negruzzi) u. 7. sz. alatt és a Laudate kegytárgy-és könyvesboltban (Ruha István/Pannónia átjáró).

Csirák Csaba, Ilyés Csaba