Szegletkővé vált a közösség életében

0
3569
Fotók: Jánó Árpád

Papp Márton plébános vasárnap, július 28-án a déli szentmise alkalmával búcsúzott el az imecsfalvi egyházközségtől. A zsúfolásig megtelt imecsfalvi templomban érezhető volt, hogy lezárult egy korszak, a hálaadás pillanata érkezett el, úgy a megjelent hívek, mint a távozó lelkipásztor lelkében.

Sokan a könnyeikkel küszködtek, mikor egy kislány megköszönte a hét év szolgálatot. Hálájuk jeléül az imecsfalvi hívek megajándékozták a távozó plébánost egy csodálatos miseruhával, aki azt viselve mutatta be elköszönő szentmiséjét a helyi templomban. Prédikációjában Isten véghetetlen szeretetéről beszélt hangsúlyozva, hogy minden gyarlóságunk ellenére, a mindenható Isten szeret minket. Állandó imára szólította fel a jelenlevőket mondván: hívjuk meg Istent a mindennapi életünkbe, szüntelenül kérjük a kegyelmét, hogy vezesse földi életünket. „Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik” – Szent Pál apostolt idézve zárta szentbeszédét Papp Márton plébános. A szentmise végén az egyházközség gondnoka köszönte meg a távozó plébános fáradhatatlan munkáját, majd a tamásfalvi Népi Kórus énekelt mintegy útravalóul a plébánosnak.

A szentmisét záró áldás előtt, a plébános megköszönte az elmúlt hét év minden szépségét és nehézségét, elmondta, reméli, hogy sikerült szegletkővé válnia az egyházközség életében. Buzdította a híveket, hogy ne zárják ki Istent életükből, töltsék meg a templomot, legyen folyamatos és szüntelen élet a közösségben. Köszönetet mondott a gyerekeknek, hogy tevékenyen részt vállaltak az egyházközség életében, a családoknak, a polgármesternek és a hivatalnak, egyháztanácsnak és gondnoknak, a hitoktatónak, és nem utolsó sorban édesanyjának köszönte meg a sok munkát, amellyel fáradhatatlanul szolgálta a helyi közösséget.

Köszönetet mondott a Szent Gellért Erdélyi Lovagrendnek – amelynek ő a lelki vezetője –, hogy számos közös tervben és projektben együtt dolgozhattak, amelyek az egyházközség javát szolgálták. Papp Márton plébános, augusztus elsejétől Csíkszentkirályban folytatja szolgálatát, a helyi egyházközség plébánosa lesz. Helyét Imecsfalván Hajlák Attila István plébános veszi át.

Jánó Árpád