Áthelyezések és kinevezések a szatmári egyházmegyében

0
3422
Fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Augusztus 1-jétől személyi változások történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében.

Schönberger Jenő megyés püspök Szinovácz György mezőpetri plébánost nyugállományba engedte, és a helyére, a közösség élére Barta Barnabás püspöki titkárt nevezte ki i.h. lelkésznek. Az új püspöki titkár és egyben ifjúsági és ministránslelkész Simon Attila lesz, aki augusztusig még a nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceum spirituálisi feladatait látja el. Nagykárolyban a líceum spirituálisa Magász Jenő lesz, aki visszatért egyházmegyénkbe a Gurk-Klagenfurt-i Egyházmegyéből.

Az egyházmegye főpásztora Jakab Norbertet, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközösség plébánosát két évre elengedte az innsbrucki egyházmegyébe lelkipásztori szolgálatra. A Szent Antal egyházközösség plébánosa Czumbil Wilhelm korábbi láposbányai plébános lesz, aki börtönlelkészi kinevezést is kapott, valamint ellátja a tüdőgondozó betegeit. Láposbánya római katolikus közösségét augusztustól Covaci István látja el, aki az aknasugatagi közösség szolgálatát adja át Gríz Lászlónak – ő az elmúlt évben a nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkésze volt.

További változás, hogy Román János, az Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója, jelen feladatkörét is megtartva augusztustól a szelestyehutai közösséget is ellátja. Az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa P. Fechetă Jenő kaplonyi segédlelkészt áthelyezte Brassóba templomigazgatónak és P. Marek Bernardin segédlelkészt áthelyezte Kaplonyba segédlelkésznek.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye sajtóirodája