Személyi változások a temesvári egyházmegyében

0
2348
Fotó: Gerhardus.ro

Pál József-Csaba temesvári megyés püspök 2019. szeptember 1-i dátummal az alábbi személyi változásokat rendelte el:

Pozsonyi Daniel eddigi lugosi segédlelkészt a lovrini plébánia plébániai kormányzójává nevezték ki.
Wonerth László kanonokot, eddigi temesvár-szabadfalui plébánost in solidum megbízatású plébánossá nevezték ki a lugosi plébániára.
Ciubotaru Simon eddigi resicabánya-govondári plébános ugyanilyen minőségben a temesvár-szabadfalui plébánián folytatja tevékenységét.
Augustinov Gjuka eddigi temesvár-mehalai plébánost a temesvári bolgár plébánia plébánosává nevezték ki.
Máthé Zoltán eddigi temesvár-mehalai segédlelkész ugyanitt plébániai kormányzóként folytatja tevékenységét.
Varga János, a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia eddigi segédlelkésze augusztus 1-től az arad-központi plébánián kisegítő lelkészeként folytatja szolgálatát.
Filip Dorin Gyula csáki plébánost a temesvári és a dettai esperesi kerület esperesévé nevezték ki.
Puskás Attila eddigi nyárádselyei (GyulafehérváriFőegyházmegye) plébános ideiglenes lelkipásztori szolgálatra a temesvári egyházmegyébe érkezett, ahol resicabánya-govondári plébánosként tevékenykedik tovább – adta hírül honlapján a temesvári egyházmegye.