Film és könyv is készül az újraszentelt atyhai templomról

0
1971
Fotó: Simó Márton

Július 20-án szombaton szentelték fel újra a három évvel ezelőtt, tűzvészben gyakorlatilag teljesen leégett atyhai katolikus templomot. A hányattatott, de a hívek által el nem engedett istenháza történetét hamarosan filmen és emlékkönyvben is viszontláthatjuk.

A három évvel ezelőtt történt tragikus villámcsapás nyomán keletkezett tűzvész romba döntötte az alig kétszáz lelkes település templomát. A plébánosi teendőket ellátó Adorján Imre, aki nyugdíjas lelkészként alig másfél hónappal azelőtt került a faluba, igen komoly feladatot kapott a Gondviseléstől. Akárcsak a maroknyi egyházközség. A romok eltávolítása után azonnal hozzáláttak az újjáépítés lehetséges útjának megtalálásához, hiszen önerőből képtelenség lett volna ezt a több millió lejes beruházást megvalósítani. Sikerült is pár nap, pár hét alatt mozgósítani a Kárpát-medence magyarságát, akik felekezeti hovatartozásuktól függetlenül álltak az atyhaiak mellé. Komoly segítséget nyújtott a községi, a megyei tanács, illetve a román és a magyar állam is. Ami a templomépítés nagyszerűségét illeti, sikerült egy olyan korszakban nagyot és jelentőset alkotni, amikor a hitéleti, az erkölcsi és a hagyományos értékek háttérbe szorulni látszanak Európában.

Fotó: Simó Márton

A Kárpát-medence magyarsága ez alkalommal is bebizonyította, hogy dacára a hátráltató tényezőknek, a kedvezőtlen politikai és ideológiai hatások ellenében ma is képes a felemelkedésre. Úgy az egyházi, mind a világi elöljárók ezeket a felemelő és megtartó gondolatokat hangsúlyozták a szombaton, július 20-án, délelőtt 11.00 órától tartott szentmisén és az azt követő ünnepi szónoklatokban. Mintegy ezerötszázan voltak jelen az újjászentelési szentmisén, amely idén egyben a Mária Magdolna búcsú napja is volt. A szentmisét Jakubinyi György érsek celebrálta, aki számos paptestvére koncelebrálása mellett – többek közt Tamás Józseffel, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökével – áldotta meg az új templomot, Isten kegyelmébe ajánlva az ígéretes új kezdet küszöbén átlépő híveket.

Fotó: Farkas Antal

A gyulafehérvári főegyházmegye érseke kijelentette: bár templomot csak egyszer szokás felszentelni, az atyhai templom esetében indokolt volt az újraszentelés. Itt ugyanis csaknem teljesen újra kellett építeni az épületet. A leégett régi templomnak ugyanis csak a külső falai és a torony egy része maradt meg. Az újraépített templom megőrizte a régi formáját, de a 21. század követelményeinek megfelelően alakították ki a belső terét. A templomba új orgona, a toronyba új harangok kerültek, a templomkert bejáratához pedig székelykaput állítottak.

A felszentelési ünnepségen Soltész Miklós államtitkár is részt vett, a magyar kormány ugyanis 42 millió forinttal támogatta a templom újjáépítését. Az ünnepséget közebéd zárta, amelyen jelen voltak a helyi és a magyarországi politikai vezetés, illetve – jelentős számban – a támogatók képviselői is.

Az atyhai római katolikus templom 2016. szeptember 18-án égett le egy villámcsapás következtében. A templomnak volt ugyan villámhárítója, de a légköri elektromos kisülés olyan rendkívüli erejű volt, hogy a tetőszerkezet szentély fölötti része azonnal lángra kapott. A lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy – noha a plébános és a harangozó is a templomban tartózkodott a villámcsapás idején – a templom értékei közül csak a szentségtartót és néhány miseruhát tudtak kimenteni. A közigazgatásilag Korond községhez tartozó település elpusztult, most újjáépült római katolikus temploma 1797-1799 között épült.

Az atyhai templom különleges történetét ugyanakkor Simó Márton újságíró tervezi filmben és emlékkönyvben is megörökíteni, amelynek bemutatására valamikor augusztus végén kerülne sor.

Simó Márton; MTI