Márton Áron püspök lehallgatásáról

1
2492

(Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) címmel új kötet jelent meg Márton Áron püspökről,  Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu tollából a Lector Kiadó – Varadinum Alapítvány Kiadó – Iskola Alapítvány Kiadó (Marosvásárhely – Nagyvárad – Kolozsvár) közös kiadásaként.

A kötet azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket tartalmazza, amelyeket a román államvédelmi hatóságok 1957 és 1960 között jegyeztek le, miután mikrofont helyeztek el Márton Áron püspök dolgozószobájában. Forrásértékük a történész számára felbecsülhetetlen, általuk jobban megismerhetjük Márton Áron egyházpolitikai elképzeléseit, a keleti politikához fűződő reményeit és félelmeit, kapcsolati hálóját, az állammal szembeni passzív, olykor mégis ellenállásra buzdító egyházfőt, a püspöki aulán belüli személyes ellentéteket, konfliktusokat, az egyházmegye és az egyházmegyei intézmények vagy akár egyes plébániák működését, nem utolsósorban a romániai kisebbségellenes intézkedések miatt aggódó és azok ellen tiltakozó püspököt. A jegyzőkönyveket Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu tanulmányai vezetik be, a kutatók munkáját irodalomjegyzék és mutatók segítik.

A szerzőkről:
Nagy Mihály Zoltán történész, a Bihar Megyei Állami Levéltár főlevéltárosa. 2012-ben szerzett doktori oklevelet a Pécsi Tudományegyetemen. Kutatási területe a romániai magyar nemzeti közösség második világháború utáni társadalmi, politikai integrációja, valamint az erdélyi magyar történelmi egyházak és a román állam viszonya. Eddig megjelent legfontosabb műve: Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Romániai Magyar Népi Szövetség történetéhez 1944–1953. (társszerző) EME–Pro-Print, Kolozsvár–Csíkszereda, 2009.

Denisa Bodeanu történész, a Securitate Irattárát Vizsgáló Nemzeti Tanács tudományos munkatársa. 2009-ben szerzett doktori oklevelet a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. Kutatási területe az etnikai és vallási kisebbségek helyzete Romániában a kommunizmus időszakában, a mindennapi élet a kommunizmusban. Eddig megjelent legfontosabb műve: Az elnémult harang. Egy megfigyelés története. Pálfi Géza katolikus pap élete a Securitate irataiban. (társszerző) Pro-Print, Csíkszereda, 2011.

1 HOZZÁSZÓLÁS