Urunk színeváltozása ünnepén szentelik az új jászvásári püspököt

0
1450

Ferenc szentatya július 6-án nevezte ki a jászvásári egyházmegye új püspökét, Iosif Păuleț főesperes-plébánost. Az új püspök szentelése és beiktatása a jászvásári püspöki székbe augusztus 6-án, Urunk színeváltozása ünnepén lesz, délelőtt fél 11-től a jászvásári Szűz Mária királynő székesegyházban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és a főszentelő a nyugalomba vonuló jászvásári püspök, Petru Gherghel lesz, a társszentelők pedig: Ioan Robu bukaresti metropolita-érsek és Aurel Percă jászvásári segédpüspök. Az eseményen Miguel Maury Buendía apostoli nuncius mellett püspökök, papok, szerzetesek, meghívott világi méltóságok és hívek vesznek részt. Az új püspök felszenteléséig minden egyházközségben a püspökség területéről imádkoznak érte: minden vasárnap és ünnepnapon az Egyetemes könyörgések közül egyik az új püspökért hangzik el, ugyanígy imádkoznak érte a zsolozsma elmondásakor, illetve más imaalkalmakon is.

(A jászvásári egyházmegye közleménye alapján)