Személyi változások a gyulafehérvári főegyházmegyében

Kinevezések, felmentések és áthelyezések

2
26835
Illusztráció: papszentelés 2019 • Fotó: Nagy Emil (SIS)

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi változásokat rendelte el Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári főegyházmegyében:

Újmisések:

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén a főpásztor a gyulafehérvári székesegyházban két diakónust szentelt pappá. A szentelést követően megkapták az állomáshelyeikre szóló kinevezést.

 • BERECZKI ATTILA újmisést – Gelencére,
 • FÜLÖP SÁNDOR SZABOLCS újmisést – a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára helyezte az érsek.
 • KOVÁCS SZABOLCS újmisés – folytatja római tanulmányait.

Segédlelkészek:

 • BOGA NORBERT gyergyószentmiklósi segédlelkészt a medgyesi plébániára.
 • KOVÁCS JÓZSEF csíkszeredai segédlelkészt a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániára,
 • GYÖRGY IMRE csíkszeredai segédlelkészt a baróti plébániára
 • FARKAS ZSOMBOR gelencei segédlelkészt a csíkszeredai Szent Kereszt plébániára helyezte Jakubinyi György érsek.

Plébánosok, lelkészek:

 • Dr. BARA ZOLTÁN teológiai tanár urat eddigi megbízatásai megtartásával a brádi plébánia ellátásával bízta meg.
 • CSÍKI SZABOLCS medgyesi segédlelkészt Csíkdelnére nevezte ki plébánosnak és egyben FIF munkatársként ellátja a székelyföldi ifjúsági lelkészi szolgálatot.
 • ELEKES SZABOLCS sepsiszentgyörgyi segédlelkészt az uzoni plébániára nevezte ki.
 • GYÖRGY BALÁZS háromkúti lelkészt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia kisegítő lelkészének nevezte ki.
 • HAJLÁK ATTILA kézdivásárhelyi segédlelkészt Imecsfalvára,
 • LUKÁCS JÁNOS baróti segédlelkészt Nyárádselyébe,
 • PAPP MÁRTON Imecsfalváról Csíkszentkirályra nevezte ki plébánosnak.
 • CSAPAI ÁRPÁD csíkszeredai egyetemi lelkészt, mostani megbízatása megtartásával csíkszeredai kórházlelkésznek nevezte ki.
 • PUSKÁS ATTILA nyárádselyei plébánost saját kérésére elengedte ideiglenes lelkipásztori szolgálatra a temesvári egyházmegyébe.
 • BENE KÁLMÁN uzoni lelkész saját döntése alapján, folyó év augusztus 1-től nem vállal lelkipásztori szolgálatot. További szándéka ismeretlen.

Ferences áthelyezések:

P. URBÁN ERIK OFM tartományfőnök, érseki helynök jelentése alapján, a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartományban megtartották a Káptalani Kongresszust, amelynek keretében az alábbi személyi változásokról döntöttek:

 • P. ALBERT LEÁNDER OFM Déva II-es számú plébániáról Csíksomlyóra–Kegytemplom igazgató,
 • Fr. FÁBIÁN SEBESTYÉN OFM Szászsebesről Dévára,
 • P. FECHETA JENŐ OFM Kaplonyból Brassóba–ferences templomigazgató,
 • P. GEGŐ JULIANUS OFM Szárhegyről Szászsebesre –segédlelkész,
 • P. GUIA HUGÓ OFM Désről Kolozsvárra –ferences templomigazgató,
 • P. MAREK BERNARDIN OFM Déváról Kaplonyba–segédlelkész,
 • P. NAGY KÁROLY OFM Szászsebesről Déva – házfőnök és a román nyelvű pasztoráció felelőse.
 • P. ORBÁN SZABOLCS OFM teológiai tanár, Kolozsvár házfőnök,
 • P. PÁLL LEÓ OFM Szászsebesen házfőnök, plébános,
 • Fr. PLANK ISTVÁN OFM Brassóból Désre,
 • Fr. PUVÁK MARIÁN OFM Brassóból Csíksomlyóra–gyóntató,
 • P. SEBESTYÉN ALBERT OFM Kolozsvárról Désre, házfőnök és plébános,
 • P. URBÁN ERIK OFM tartományfőnök; Megj.: rendtartományunk központja továbbra is Kolozsvár, de több időt fog a csíksomlyói kolostorban tölteni, ugyanakkor szándékában áll egy-egy közösségben is hosszabb ideig tartózkodni.

Nyugállományba vonultak:

 • CSATÓ BÉLA csíkszentkirályi plébános és
 • CSINTALAN LÁSZLÓ csíkdelnei plébános a főpásztor köszönetnyilvánítása mellett, betegségük címén nem vállalnak további lelkipásztori szolgálatot.

Főesperes változás a felcsíki kerületben

BARA FERENC pápai káplán, felcsíki főesperes, csíkdánfalvi plébános, betegségére való tekintettel felmentést kért a főesperesi megbízatása alól. A plébániai szolgálatot továbbra is vállalja. Egyházi Törvénykönyvünk (CIC) 554. kánonjának, valamint Zsinati Könyvünk (ZSK) rendelkezéseinek 115–117. pontjai értelmében öt éves időszakra nevez ki a főpásztor főespereseket. A felcsíki papság előzetes megkérdezését követően, folyó év augusztus 1-től, a felcsíki kerület élére BÁLINT EMILT nevezte ki az érsek, főesperesi minőségben, eddigi feladatkörének megtartásával. Megbízatása 2022. október 31-ig terjed, a szolgálatban lévő főesperesek mandátumi idejére.

Papi Szenátus újraválasztása

A főegyházmegye Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár. Az Egyházi Törvénykönyv, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen rendelkezik, a 495–502. kánonokban ezzel kapcsolatban. A tavaszi rekollekciós összejövetelen, a kerületek lelkipásztorai megválasztották képviselőjüket. Ugyanezt tette a Főszékes-káptalan és a Hittudományi Kar is. A Papi Szenátusunk összetétele a következő:

PAPI SZENÁTUS – CONSILIUM PRESBYTERIALE

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019. szeptember 1 – 2024. szeptember 1. között:

Választott tagok:

 • Szász János id. Gyulafehérvári és Hunyadi, Szeben-Fogarasi főesperesi kerületekből
 • Hajdú János Sepsi-Barcasági, Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből
 • Péter Arthúr Kézdi-Orbai főesperesi kerületből
 • Takó István és Geréd Péter Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből
 • Balla Árpád és Sebestyén Péter a Marosi és Küküllői főesperesi kerületekből
 • Pál Vilmos Barna Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből
 • Bálint Emil Felcsíki főesperesi kerületből
 • Keresztes Zoltán Gyergyói főesperesi kerületből
 • Mátyás Károly Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből
 • Dr. András István Hittudományi Főiskolák és Kisszemináriumból
 • dr. Marton József Főszékeskáptalan képviselője

Jog szerinti  tagok:

 • Tamás József segédpüspök, általános helynök
 • Potyó Ferenc általános helynök, irodaigazgató
 • Hurgoi János érseki titkár
 • Fr. Urbán János P. Erik OFM ferences tartományfőnök

Kinevezett tagok:

 • dr. Holló László Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke
 • Msgr. dr. Darvas Kozma József csíkszeredai plébános, Gazdasági Tanács elnöke
 • dr. Horváth István főtanfelügyelő
 • Portik Hegyi Kelemen főesperes-plébános
 • Tamás Barna ifjúsági főlelkész
 • Fülöp Zsombor segédlelkész

TANÁCSOSOK TESTÜLETE (Collegium Consultorum)

tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019. szeptember 1 – 2024. szeptember 1. között:

Választott tagok:

 • Hajdú János
 • Péter Arthúr
 • Takó István
 • Pál Vilmos Barna
 • Mátyás Károly
 • Msgr. dr. Marton József

Jog szerinti és kinevezett tagok:

 • Tamás József
 • Potyó Ferenc
 • Urbán Erik OFM
 • dr. Holló László
 • dr. Darvas K. József
 • dr. Horváth István

Az újonnan kinevezett és új állomáshelyre kerülő papoknak sok kegyelmet, töretlen munkabírást, jó együttműködést és örömteli szolgálatot kívánunk a jó Pásztortól!

2 HOZZÁSZÓLÁSOK

 1. CSATO BELA plebanos, papai prelatus, fotisztelendo URNAK
  EROT , EGESZSEGET KIVANOK, HOGY SOK EVEN AT HASZNALJA A JOL MEGERDEMELT NYUGDIJAT.
  Koszonet a lelkitamaszert, amit a noverem hosszas betegsege alatt nyujtott.
  Mely tisztelettel,
  Bors Ilonka
  Kolozsvar.